Šeimos namų vakaro pamoka

Sandoros ir apeigos

Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


Daina: „Būsiu uolus tarnas“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 85: muzikanatos)

Veikla

palaiminimas

Žodžio „sandora“ raides užrašykite ant atskirų lapelių. Sumaišykite juos ir šeimos narius paprašykite iš raidžių sudėti žodį. Paklauskite:

  • Kas yra sandora? (Šventas susitarimas tarp Dievo ir žmogaus.)

Paaiškinkite, kad kai tariamės su kitu žmogumi, mes vienas kitam duodame pažadus.

Paprašykite šeimos narius prisiminti Raštų istorijas apie sandoras su Dievu sudariusius žmones.

Atspausdinkite žemiau pateiktus paveikslėlius ir paruoškite popieriaus lapelius su šiomis Raštų nuorodomis:

  • Pradžios 9:12–15;
  • Mozijo 18:8–13;
  • Jozuės 24:15, 24–27;
  • Doktrinos ir Sandorų 20:75, 77, 79.

Šeimos narius paprašykite paskaityti tas ištraukas ir atrinkti joms tinkančius paveikslėlius. 

Iliustracija

Po to drauge aptarkite, kokios sandoros vaizduojamos kiekviename paveikslėlyje. Paklauskite:

  • Kurie paveikslėliai vaizduoja jūsų gyvenimui tinkančias sandoras?

Paaiškinkite, kad krikštas, sakramentas ir šventyklos sandora yra apeigos, kurias atliekame sudarydami sandoras su Dievu.

Perskaitykite ir aptarkite Doktrinos ir Sandorų 50:24.

Šeimai pasakykite, kad vienas iš Bažnyčios vadovų, vyresnysis Denis B. Noenšvanderis, tai aiškino taip:

„Visko negauname iš karto – pažinimą apie šventus dalykus gauname palaipsniui […], kai esame verti tų žinių ir tas žinias taikome. Pradedant nuo pirmosios apeigos Dievo karalystėje – krikšto – mes pereiname kitas tokias apeigas, kaip patvirtinimas ir kunigystės suteikimas, kurios visos veda prie pačių švenčiausių šventykloje atliekamų apeigų“ (“Ordinances and Covenants”, Dennis B. Neuenschwander, Liahona, November 2001).

Į keturis indus (puodelius, stiklines, stiklainius ar skardas) sudėkite lapelius su tokiais užrašais: „krikštas“, „sakramentas“, „šventykla“, „celestialinė karalystė“. Indus išrikiuokite vieną šalia kito, arčiausiai padėdami „krikštą“, o toliausiai – „celestialinę karalystę“.

Tegul šeimos nariai į tuos indus paeiliui meta monetą, pradėdami nuo „krikšto“ ir baigdami „celestialine karalyste“. Žaiskite tol, kol visi pasieks „celestialinę karalystę“.

Paaiškinkite, kad į priekį judame tuomet, kai sudarome ir laikomės sandorų.

Paklauskite:

  • Kai sudarome sandorą su Dievu, ar galime būti tikri, kad Jis įvykdys savo pažadus? (Taip!)

Pasakykite šeimos nariams, kad ir mums labai svarbu laikytis savo pažadų, arba savosios sandoros su Viešpačiu dalies. Vaikų paklauskite:

  • Kokias sandoras jūs jau sudarėte (arba ruošiatės sudaryti) su Dievu? (Krikšto sandora)

Atspausdinkite ir kiekvienam vaikui duokite po tokią kortelę (PDF failo nuorodą rasite puslapio apačioje). Paprašykite jų atminti savo sandoras ir jų laikytis.

Krikšto pažadas

Vaišės: Šokolado, bananų ir šokoladinio kremo gardėsiai

Kelis bananus supjaustykite griežinėliais. Vieną banano griežinėlį ištepkite nedideliu kiekiu riešutų sviesto arba šokoladinio kremo. Uždėkite antrą banano griežinėlį. Apšlakstykite ištirpdytu šokoladu.

Palikite atvėsti. 

Vaišės

Užbaigdami perskaitykite tokius vyresniojo Raselo M. Nelsono iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo žodžius:

„Kai suvokiame, kad esame sandoros vaikai, žinome, kas esame ir ko iš mūsų tikisi Dievas. Jo įstatymas įrašomas mūsų širdyse. Jis yra mūsų Dievas, ir mes esame Jo tauta[…] Čia, šiame gyvenime, didžiausias komplimentas, kokį begalime užsitarnauti, – tai būti žinomi kaip sandorų besilaikantys žmonės“ (Raselas M. Nelsonas, „Sandoros“, 2011 m. spalio visuotinė konferencija).