2016 metų balandžio visuotinė konferencija

2016 metų balandžio visuotinė konferencija

2016 m. kovo 26 bei balandžio 2–3 dienomis Solt Leik Sityje, Jutos valst., įvyko 186-oji metinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Visuotinė konferencija.

Išverstus ir įgarsintus konferencijos sesijų vaizdo įrašus Lietuvoje galima bus žiūrėti susirinkimų namuose po dvi skirtingas 2 valandų trukmės sesijas su pertrauka per dieną. Peržiūra prasidės tokiu laiku:

Balandžio 9 d.

  • Vilniuje: 10:00
  • Kaune: 12:00
  • Klaipėdoje: 11:00
  • Šiauliuose: 10:00

​Balandžio 10 d. (po sakramento apeigų)

  • Vilniuje: 10:00
  • Kaune: 11:00
  • Klaipėdoje: 11:00
  • Šiauliuose: 11:00

Kunigijos ir visuotinio moterų susirinkimo sesijas skyriai žiūrės balandžio 17 d. iš karto po sakremanto susirinkimo, kuris vyks įprastiniu laiku.

Ankstesnių konferencijų kalbų archyvas