Krašto vadovų žinia

Yra dar viena dieviška ir nuosekli tiesa, kad Kristus, mūsų brolis ir Gelbėtojas, apmokėjo visos žmonijos, kiekvieno žmogaus, prasižengimus, nepaisant jo gimtos šalies, rasės ar tikėjimo. Prisikėlimas ir nemirtingumas yra besąlygiška dovana visiems Dievo vaikams
Kristus [yra] „tobulesnės […] Sandoros tarpininkas“. Ši sandora leidžia patenkinti ir teisingumo, ir gailestingumo reikalavimus.
Mūsų svarbiausioji doktrina yra ta, kad esame Tėvo Danguje vaikai. Šis dieviškas ryšys svarbiausias.