Naujausi straipsniai

Šventyklos aikštės Tabernakulio choras ir orkestras atlieka giesmę „Aš stengiuosi būt kaip Jėzus“. Muzika ir žodžiai Dženisės Kep Peri, aranžuotė Barlėjaus Bredforto.
Viešpats reikalauja, kad atleistume savo pačių labui, tačiau Jis neprašo, kad tai darytume be Jo pagalbos. Visiems, kurių širdys sudužusios, kurie yra belaisviai, prislėgti, Jis siūlo išgijimą ir išvadavimą.
Pažinkite Jėzų Kristų ir leiskite Jam pakylėti jūsų gyvenimą.
Turėdami tikėjimą galėsite laisvai dalytis tuo, kas yra jūsų širdyje.
Šventyklos aikštės Tabernakulio choras ir orkestras atlieka giesmę „Dieve, arčiau Tavęs“. Kompozitorius Lovelas Meisonas, žodžiai Saros F. Adams, aranžuotė Arturo Hariso.
Kaip lėktuvų pilotai žino sistemą, pagal kurią veikia, mes turime suprasti sistemą, pagal kurią Dievas suteikia asmeninį apreiškimą.
Galbūt kartais nesijaučiate stiprūs. Būkite kantrūs sau! Dievas niekada neapleis savo žmonių. Kaip pagilinti ir sustiprinti savo įsipareigojimus Jam?
Tabernakulio choras ir Šventyklos aikštės orkestras gieda „Ateik, o visų palaiminimų šaltini“ – populiarią giesmę, kurią choras atlieka pasirodymuose ir turnė. Aranžavo Mekas Vilbergas.