Kuo mes tikime?

Kuo tiki Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai

Kristus

Jėzus Kristus yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios, turinčios Jo vardą, pagrindas.


Jėzus Kristus yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios, turinčios Jo vardą, pagrindas. Bažnyčios nariai tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, Viengimis Sūnus kūne (Jono 3:16). Pastarųjų dienų šventieji pripažįsta pranašiškus SenojoTestamento pareiškimus, aiškiai ir tiesiogiai nurodančius į Mesijo, visos žmonijos Gelbėtojo, atėjimą. Bažnyčios nariai taip pat priima Naujojo Testamento pasakojimus apie Jėzaus Kristaus gimimą, gyvenimą ir tarnystę, mirtį ir prisikėlimą.

Visos maldos namuose, visi pamokslai maldos namuose sakomi Jėzaus Kristaus vardu. Sakramentas, kurį kas savaitę priimame pamaldų metu, simbolizuoja Jo apmokėjimą. Kristus, kaip ir Jo Tėvas, turi fizinį kūną – tą patį, kuriame Jis išėjo iš kapo po prisikėlimo ir kurį Jis savo apaštalus kvietė „paliesti… ir įsitikinti“ (Luko 24:39).

Kaip vienintelis kada nors gyvenęs tobulas žmogus, Jėzus savo gyvenimu parodė sektiną pavyzdį. Kadangi žmonės klysta, apmokančioji Kristaus auka apmoka visų žmonių nuodėmes su sąlyga, kad yra asmeniškai atgailaujama. Per Jo auką visa žmonija taip pat galės būti prikelta į nemirtingumą. Jis yra Gelbėtojas, o ateityje bus Teisėjas.


Daugiau skaitykite:

Dažniausiai užduodami klausimai

Boidas K. Pekeris, „Kas yra Jėzus Kristus?

Kodėl santuoka ir šeima svarbios visame pasaulyje?

„Susipažinkite su mormonais“ (dokumentinis filmas)