Gerovės ir savarankiškumo ištekliai

„Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų“ (Jono 10:10)