2016 metų spalio visuotinė pusmetinė konferencija

2016 metų spalio visuotinė pusmetinė konferencija

2016 m. rugsėjo 26 bei spalio 1–2 dienomis Solt Leik Sityje, Jutos valst., vyksta 186-oji pusmetinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Visuotinė konferencija.

Išverstus ir įgarsintus konferencijos sesijų vaizdo įrašus Lietuvoje galima bus žiūrėti susirinkimų namuose po savaitės, laiku, apie kurį skyriuose bus pranešta iš anksto.

Ankstesnių konferencijų kalbų archyvas