Vilniuje gegužės 21 ir 22 dienomis vyko Lietuvos apygardos konferencija

Vilniuje gegužės 21 ir 22 dienomis vyko Lietuvos apygardos konferencija

2016 m. gegužės 21 ir 22 dienomis Vilniuje vyko Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Lietuvos apygardos konferencija. Joje lankėsi Bažnyčios Baltijos misijos prezidentas Hardingas su žmona, seserimi Harding. Visiems vykusiems susirinkimams pirmininkavo prezidentas Hardingas.

Šeštadienio popietę kunigijos ir pagalbinių organizacijų vadovams ir mokytojams skirtų mokymų susirinkime, į kurį atvyko 47 žmonės, prezidentas su seserimi Harding pasiūlė pakalbėti apie pagarbą bažnyčioje, o ypač – sakramento susirinkime.  Per šią diskusiją, arba pasitarimą, buvo imituojamas skyriaus tarybos darbas, ir kiekvienas dalyvis galėjo trumpai, gerbdamas kitų nuomonę, išsakyti savo mintis. Jas apibendrinę sesuo ir vyresnysis Hardingai pakvietė dalyvius vadovautis tomis įžvalgomis ir veikti stiprinant pagarbumo dvasią Bažnyčios susirinkimuose.

Sesuo Harding parodė tėveliams, auginantiems mažus vaikus, skirtus maišelius su Evangelijos paveikslėliais ir kitomis priemonėmis, galinčiomis padėti nerimstantiems vaikams ramiai sėdėti per sakramento susirinkimus. Buvo pranešta apie papildomą pamoką tėvams, kurią visuose skyriuose misionieriai praves  gegužės 29 d. Taip pat buvo trumpai užsiminta apie atnaujintą Bažnyčios mokymo programą Mokymas Gelbėtojo būdu.

2016-05-21-popietine-sesija.jpg

Grineviciai-Rissi-2015-05.jpg


Šeštadienio vakaro sesijoje susirinko daugiau nei 70 dalyvių. Susirinkimas buvo gyvai transliuojamas internetu. Jo metu apie sutuoktinių vienybės ir šeimų stiprinimą kalbėjo Lietuvos apygardos prezidento pirmasis patarėjas Mindaugas Kucinas, apygardos istorikė sesuo Gražina Matonienė kalbėjo apie Raštų studijavimą ir šventumą. Po muzikinės pertraukėlės susirinkimą tęsė Bažnyčios švietimo sistemos studentų komiteto vadovas Edvinas Škikas ir savo kalba priminė apie maldos galią ir jos poveikį artėjant prie Dievo. Apygardos Pradinukų organizacijos prezidentė Indrė Kucinienė pabrėžė šeimos vakarų būtinumą ir svarbą. Susirinkimą baigė Baltijos misijos prezidentas Hardingas. Jo kalba ir išsakytas liudijimas dar kartą palietė šeimų stiprinimo ir vaikų auginimo Evangelijos šviesoje temą. 


Bendrą visiems nariams ir svečiams skirtą sekmadienio sesiją pradėjo Suomijos Helsinkio šventykloje tarnaujanti pora – šventyklos matronos padėjėja sesuo Griolund ir šventyklos prezidento pirmasis patarėjas, prezidentas Griolundas. Susirinkime taip pat kalbėjo Lietuvos apygardos prezidentas Denis Grinevičius. Jis skatino narius gerbti ir palaikyti savo skyrių prezidentus, o prezidentams patarė daugiau laiko skirti dvasiniams dalykams ir žmonėms, kurie neprašo pagalbos, nors jos jiems tikrai reikia. Paskutiniai susirinkime kalbėjo sesuo Harding ir prezidentas Hardingas. Sesuo priminė, kad Dangiškasis Tėvas labai nori, jog mes sugrįžtume pas Jį, ir nesiliauja kvietęs mūsų eiti pirmyn. Prezidento Hardingo kalba ragino be baimės kliautis Dievu. Susirinkime dalyvavo apie 200 žmonių.