Pranešama apie amžiaus cenzo jaunimui pereiti į kitas klases arba organizacijas ir jiems įšventinti pakeitimus

Jaunimo nuotrauka

Nuo 2019 m. vaikai ir jaunimas baigs lankyti Pradinukų organizaciją arba pereis iš vienos klasės arba kvorumo į kitą su amžiaus grupe. Verti vaikinai galės būti įšventinti į kunigystės pareigybę tų metų, kai jiems sukanka 12, 14 ar 16 metų, sausio mėnesį. Verti vaikinai ir merginos galės gauti riboto naudojimo šventyklos rekomendacijas tų metų, kai jiems sukanka 12 metų, sausio mėnesį.


Gruodžio 14 d., penktadienį, Pirmosios Prezidentūros paskelbtas pareiškimas keičia laiką, kada vaikai ir jaunimas baigia lankyti Pradinukų organizaciją, pereina iš vienos klasės arba kvorumo į kitą ir pirmą kartą lankosi šventykloje, taip pat kada vaikinai gali būti įšventinami į kunigystės pareigybes. Šie pakeitimai įsigalios nuo 2019 m. sausio.

Šie pareiškimai buvo paskatinti „noro sustiprinti mūsų mylimus vaikus ir jaunimą per išaugusį jų tikėjimą Jėzumi Kristumi, gilesnį Jo Evangelijos supratimą ir didesnę vienybę su Jo Bažnyčia ir jos nariais“, – teigiama Pirmosios Prezidentūros laiške.

Nuo 2019 m. sausio vaikai baigs lankyti Pradinukų organizaciją ir pradės lankyti Sekmadieninę mokyklą, Bitučių klasę arba diakonų kvorumą pagal amžiaus grupes, o ne pradedant nuo jų 12-ojo gimtadienio, kaip būdavo daroma iki šiol.

Be to, vaikinus bus galima įšventinti į kunigijos pareigybes sausio mėnesį tų metų, kai jiems sukanka 12, 14 ar 16 metų. Jaunuoliai, pradedant nuo tų metų, kai jiems sukanka 12-ka, sausio mėnesio, galės gauti riboto naudojimo šventyklos rekomendacijas. Tai bus daroma remiantis jų „vertumu, pasiruošimu ir asmeninėmis aplinkybėmis“.

Bažnyčios išplatinta informacija rodo, kad įšventinimo į kunigystę amžius nėra „nurodytas doktrinoje“ ir Bažnyčios istorijoje keitėsi. (Žr. Dažniausiai užduodamus klausimus [anglų k.])

Prezidentas Raselas M. Nelsonas feisbuko žinutėje teigė: „Nors dėl šių patikslinimų atsiranda reikšmingų techninių pasikeitimų, raginu jus visų pirma susitelkti į dvasinę naudą.

Mūsų jaunimas ir vaikai yra vieni geriausių, kokius Viešpats kada nors siuntė į šį pasaulį. Jie turi pajėgumą būti protingesni ir išmintingesni ir pasauliui padaryti didesnę įtaką, nei bet kuri praėjusi karta! Savo ruožtu mes turime padėti jiems suvokti savo potencialą!“

„Gelbėtojas veda Savo Bažnyčią, – sakė visuotinė Merginų organizacijos prezidentė sesuo Bonė H. Kordon, – Jis žinojo, kad šis pakeitimas įvyks, ir įkvėpė šią 11-mečių grupę, kuri jau yra pasiruošusi naujiems paskyrimams ir didesnėms tarnavimo galimybėms. Jis žino Savo sūnų ir dukterų gabumus. Mes jais visiškai pasitikime. Esame labai dėkingi už apreiškimą!“


Perėjimas kartu

Dabar, kai vaikai sulaukia 12-os metų, jie pradeda lankyti Merginų arba Vaikinų organizacijas ir sugrįžta į Pradinukų organizacijos pamokas arba turi galimybę lankyti jaunimo Sekmadieninės mokyklos pamokas. Nuo 2019 m. klasė „Šaunuoliai 11“ nebeegzistuos. Visi 11-mečiai kartu lankys Sekmadieninę mokykla.

„Vaikams bus daug lengviau palikti Pradinukų organizaciją ne ištisus metus po vieną, o pereiti į naujas klases ir judėti pirmyn kartu“, – sakė visuotinė Pradinukų organizacijos prezidentė sesuo Džojė D. Džouns

Visuotinis vaikinų organizacijos prezidentas brolis Spenseris V. Ovenas, sakė, kad vaikams bus naudinga tobulėti kartu su jaunimu, dėl „vienybės ir draugystės veiksnio. Jie tobulės kartu. Tas pasikeitimas padės atsiversti. Jis sukurs bendrumą.“ Jis sakė, kad nors tas pakeitimas daromas ne tik siekiant draugystės, kvorumuose jis sustiprins brolybės dvasią. „Siekiame atsivertimo į Jėzaus Kristaus Evangeliją, – sakė jis. – Kaip mokė prezidentas Nelsonas, jaunimas yra komandos dalis. Nekas neturi jaustis vienišas. Mes esame kartu.“

Šis pakeitimas taip pat reiškia, kad, norėdami dalyvauti vasaros stovyklose, diakonai ir Bitutės nebeturės laukti 12-ojo gimtadienio. Ir nors į pasimatymus neturėtų būti vaikščiojama iki 16-os, Žvaigždutės ir mokytojų kvorumo nariai nebeturi laukti 14-ojo gimtadienio, kad galėtų dalyvauti šokiuose bei jaunimo konferencijose ir gauti tarnystės paskyrimus.

Brolis Ovenas nori, kad vaikinai žinotų, koks nuostabus tai bus pasikeitimas. „Turite draugų, – sakė jis. – Jums nereikia laukti. Pereisite kartu. Šis pakeitimas yra panašus į tai, kas vyksta mokykloje ir kitose jūsų gyvenimo srityse.“

Sesuo Kordon sakė, kad perėjimas su amžiaus grupe yra naudingas tuo, kad klasės prezidentūra gali tarnauti nebijodama prarasti [Merginų organizacijos] klasės prezidentūros narių per jų gimtadienius, kai jos pereina į kitą klasę. Prezidentūros galės „skirti laiko susipažinti su visomis merginomis ir planuoti veiklas, kurios palaimins jas ir jų šeimas“. Pasak jos, tai palaimins ir vadovus. „Tai labai džiugu. Nebepraradinėsime prezidentūros narių nuolat. Žinosime, kad kiekvienoje amžiaus grupėje tuos pačius du metus turėsime tas pačias merginas. Įsivyraus tęstinumas ir vienybė.“


Tarnavimas šventykloje

„Mane itin džiugina tai, kad dėl šių pakeitimų jaunesni vaikai galės dalyvauti šventyklos darbe, – sakė sesuo Džouns. – Paprastai jie skaičiuoja dienas, kol sukaks 12 metų, kad galėtų gauti riboto naudojimo rekomendaciją ir šventykloje atlikti apeigas.“

Pranešimas yra „dar viena pasitikėjimo šiuo nepaprastu jaunimu apraiška, – sakė sesuo Kordon. – Šiam jaunimui skirta šventykloje nuveikti didį darbą, kurį gali pradėti tik tapę Merginų ir Vaikinų organizacijų nariais!“

„Viliuosi, kad dėl to susirūpinę tėvai suvoks, kad jų vaikai iš tiesų yra pasiruošę, – sakė sesuo Džouns. – Jie tikrai pasiruošę! Tai leis visai Pradinukų organizacijos klasei, kuri kartu mokėsi ir ruošėsi, toliau kartu augti ir pereiti į kitas klases Merginų ir Vaikinų organizacijose.

Pranešimu taip pat suteikiama šiek tiek lankstumo, atsižvelgiant į asmenines aplinkybes, kai tėvai tariasi su vyskupu ir nusprendžia, kas yra geriausia kiekvienam vaikui arba jaunuoliui, o atskiri Bažnyčios kraštai vietoje sausio mėnesio gali pasirinkti savas perėjimo datas, kurių laikysis.