2021 m. jaunimo tema sutelkta į „didelį darbą“

Jaunimo temos logotipas

Per ateinančius metus pastarųjų dienų šventųjų jaunimui visame pasaulyje bus primenamas jų vaidmuo, apie kurį prezidentas Raselas M. Nelsonas kalbėdamas sakė, jog tai yra „didžiausias darbas žemėje“ (žr. „Izraelio viltis“, 2018 m. birželio 3 d., Pasaulinę dvasinę valandėlę jaunimui).

Visuotinių Merginų ir Vaikinų organizacijų prezidentūrų laiške buvo paskelbta 2021 m. jaunimo tema: „Todėl nepailskite daryti gera, nes jūs dedate didelio darbo pamatą. Ir iš mažų dalykų kyla tai, kas didinga. Štai Viešpats reikalauja širdies ir uolaus proto“ (Doktrinos ir Sandorų 64:33–34; papildomai paryškinta).

Ši tema buvo pasirinkta reaguojant į pranašo raginimą „įsitraukti į Viešpaties jaunimo batalioną, kad padėtumėte surinkti Izraelį“ („Izraelio viltis“), ir derinantis prie 2021 m. seminarijos studijuojamo kurso bei programos „Ateik ir sek paskui mane“.

Laiške jaunimo tėvai ir vadovai skatinami visus metus namuose ir bažnyčioje mokyti principų, glūdinčių temos Raštų eilutėje. Ši tema gali būti pritaikoma kaip sakramento susirinkimo jaunimo kalbų tema ir gali būti jaunimo renginių, pavyzdžiui, stovyklų, jaunimo konferencijų ar dvasinių valandėlių, tema. Ši tema taip pat bus akcentuojama per JSV konferencijas visame pasaulyje.