Krašto vadovų žinia

Dėkingumo galia

Dėkingumas nėra vien raktas į asmeninį džiaugsmą. Jis taip pat skatina mus būti palaiminimu kitiems ir keisti pasaulį į gera.

Vyresnysis Helmutas D. Vondra, Vokietija
Vyresnysis Helmutas D. Vondra, Vokietija Septyniasdešimties narys Centrinės Europos krašte

2020 m. rudenį COVID pandemija buvo parklupdžiusi visą pasaulį. Tikrai visi buvome jos vienaip ar kitaip paveikti.

Kadangi dirbu kultūros ir turizmo srityje, pandemija mano profesiniame gyvenime buvo rimtas iššūkis. Taigi, sužinojęs, kad 2020 m. lapkričio 20 d. mūsų mylimas pranašas prezidentas Raselas M. Nelsonas kreipdamasis į pasaulį sakys ypatingą kalbą, nekantriai laukiau.

Iš pradžių prezidentas Nelsonas papasakojo apie kai kuriuos savo gyvenimo patyrimus ir išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl pandemijos. Tada jis tarė:

„Visgi turime vaistą – tokį, kurs gali stebinti, nes prieštarauja mūsų įgimtai intuicijai. Vis dėlto, jo poveikį patvirtino mokslininkai bei tikintys vyrai ir moterys.

Kalbu apie gydančią dėkingumo galią.“1

Prezidentas Nelsonas pakvietė mus socialinę žiniasklaidą naudoti kaip asmeninį dėkingumo dienoraštį ir kasdienėse maldose reikšti padėkas Dievui už nesuskaičiuojamas palaimas savo gyvenime.

Pritaikiau jo pasiūlytą „terapiją“ ir pajutau, kaip ji man padėjo tuo sunkiu metu patirti išgijimą ir būti džiugios tikinčios širdies.

Mano nuolatinė misija buvo vienas didžiausių palaiminimų mano gyvenime. Tuo metu susipažinau su daugybe žmonių, gyvenančių labai skirtingose gyvenimo aplinkybėse. Kai kurie, atrodo, turėjo viską, ko reikia, kad gyventų laimingai. Taip pat sutikau ir žmonių, kurie gyveno apgailėtiname skurde, kentė nuo sunkių ligų ir patyrė kitų iššūkių, tačiau vis tiek buvo kupini džiaugsmo. Kai mąsčiau apie tai, ką pastebėjau, suvokiau, kad tie, kurie net ir sunkiomis aplinkybėmis spinduliavo džiaugsmu, taip pat visada buvo dėkingi. Supratau, kad dėkingumas yra raktas į džiaugsmą.

Taigi, kaip išsiugdyti dėkingą širdį?

President Nelson - Give Thanks

Kasdieniame gyvenime mums reikia nuolatinių akimirkų, kai galėtume sustoti ir būti ramūs. Prezidentas Nelsonas sakė: „Tylus laikas yra šventas laikas – laikas, kuris padės gauti asmeninį apreiškimą ir pripildys ramybės.“2

Tomis ramiomis akimirkomis galime atverti akis, ausis ir ypač širdį, kad pamatytume, kaip stipriai mūsų Dangiškasis Tėvas mus myli ir gausiai laimina. Galime matyti, kad galiausiai kiekviena mūsų gyvenimo akimirka yra Dievo dovana. Tai pripildys mus džiaugsmo bei dėkingumo ir padės net ir nemalonius, skausmingus gyvenimo patyrimus vis labiau matyti kaip galimybes išmokti ko nors naujo, asmeniškai augti ir ugdytis Kristaus savybes.

Jei mūsų širdis kupina dėkingumo, natūraliai jausime troškimą dalytis su kitais tuo, kas mums teikia džiaugsmo.

Dėkingumas nėra vien raktas į asmeninį džiaugsmą. Jis taip pat skatina mus būti palaiminimu kitiems ir keisti pasaulį į gera.

Esu didžiai dėkingas savo Tėvui danguje už gausias palaimas mano gyvenime, ypač už savo šeimą ir greta esančius rūpestingus žmones. Dėkoju Jam už didį laimės planą ir mano Gelbėtoją Jėzų Kristų. Nepaliaujamai reikšdamas dėkingumą savo Tėvui Jis mums yra puikus pavyzdys, ką reiškia būti dėkingam. Sekime Jo pavyzdžiu ir pasinaudokime kiekviena proga padėkoti Dievui ir aplinkiniams už visa, kas mūsų gyvenime yra gera. Kaip būtų nuostabu, jei mūsų kasdienės maldos pirmiausia būtų mūsų dėkingumo išraiška!

Ypač esu dėkingas Jėzui Kristui. Jis parodė mums, kaip turime gyventi. Jis pateikė mums atsakymus į didžiuosius gyvenimo klausimus. Jis įvykdė apmokėjimą, taip suteikdamas mums galimybę grįžti pas Dangiškąjį Tėvą.

Jis yra mano viltis. Visa mano širdis priklauso Jam.


Išnašos

  1. „Prezidentas Raselas M. Nelsonas apie gydančią dėkingumo galią“, 2020 m. lapkritis (jezauskristausbaznycia.org/viltingas-ir-guodziantis-kreipimasis)
  2. „Ko mokomės ir niekada nepamiršime“, prezidentas Raselas M. Nelsonas, 2021 m. balandžio visuotinė konferencija