Klausimai ir atsakymai

Ar elektroninės cigaretės yra gerai, nes tai ne tikro tabako cigaretės?

Ar elektroninės cigaretės yra gerai, nes tai ne tikro tabako cigaretės?

Iš elektroninių cigarečių arba e-cigarečių nikotinas įsisavinamas per elektroniniu būdu kaitinamo vandens garus, o ne per degančio tabako dūmus. Taigi, ar tai reiškia, kad jos yra gerai? Ne. Nė trupučio. Jų tariamas saugumas dar neįvertintas, tačiau daug svarbiau vengti vien jų teikiamo Išminties Žodžio laužymo įvaizdžio. O svarbiausia yra tai, kad elektroninės cigaretės skirtos jūsų kūnui perduoti didelę priklausomybę skatinančius narkotikus, ir tai nėra pateisinama.

Prezidentas Boidas K. Pakeris (1924 – 2015), Dvylikos Apaštalų Kvorumo Prezidentas, mokė, kad Išminties Žodžio principai siekia toliau konkrečiai uždraustų dalykų:

„Išminties Žodis buvo duotas kaip principas su pažadu“ (DS 89:3)… Dažniausiai principai nebūna detaliai išdėstyti…

Nariai rašo klausdami, ar vienas ir kitas produktas prieštarauja Išminties Žodžiui. Yra daug kūną ir dvasią žalojančių, bet tame apreiškime nepaminėtų priklausomybę sukeliančių medžiagų, kurias žmogus gali išgerti, sukramtyti, įkvėpti ar susišvirkšti…

Nerūpestingieji ir nutrūktgalviai negaus tame apreiškime duotų pažadų.

Paklusnumas tam patarimui išlaikys jus saugioje gyvenimo pusėje“ (“The Word of Wisdom: The Principle and the Promises,” Ensign, May 1996, 17–18).


Pagal straipsnį 2016 m. gegužės mėn.
žurnalo „New Era“ numeryje.
Nuotrauka: Craig Diamond, LDS Media Library.