Ateikite ir pamatykite

Gegužės 20-21 dienos Baltijos misijos Lietuvos apygardos bažnyčios nariams buvo neeilinės. Jie rinkosi Vilniaus maldos namuose, kad paminėtų Lietuvos pašventinimo sugrąžintajai Jėzaus Kristaus Evangelijai skelbti 30-ąsias metines. Kvietimas į šią šventę skambėjo žodžiais „Ateikite ir pamatykite“.

Jau nuo šeštadienio, gegužės 20 d., ryto maldos namų durys buvo atviros tiems, kas domisi Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Lietuvoje. Ant nuotraukų sienos buvo galima pamatyti įamžintas Bažnyčios istorijos Lietuvoje akimirkas – nuo 1993 m., kai Lietuvos žemė buvo pašventinta sugrąžintajai Jėzaus Kristaus Evangelijai skelbti, iki šių dienų.

Po pietų buvo surengta bažnyčios narių ir besidominčiųjų kelionė į Gedimino kalną, kur 1993 m. gegužės 20 d. Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys, vyresnysis M. Raselas Balardas, pašventinimo malda skelbė misionieriško darbo pradžią Lietuvoje. Kelionės dalyviams prisimenant šią istorinę datą, Lietuvos apygardos prezidentas Genadijus Motiejūnas ant Gedimino kalno sukalbėjo maldą. Visi čia susirinkusieji galėjo bendrauti ir kartu pasidžiaugti, kad savo šalyje jau 30 metų turime sugrąžintąją Evangeliją. Tai didžiulis palaiminimas tiems, kas ja tiki.

Pavakare bažnyčios nariai ir svečiai susirinko maldos namų salėje, kur dideliame ekrane buvo demonstruojamos nuotraukos, primenančios per 30 metų nueitą kelią – svarbiausius Bažnyčios Lietuvoje įvykius, šventes, narių keliones į šventyklą ir t.t. Susirinkime nariai pasidalijo savo liudijimais apie tai, kaip Evangelija keičia jų gyvenimą. Paskui visi šventės dalyviai susibūrė bendrai nuotraukai šalia maldos namų. Lauke buvo organizuotos vaišės.

Vakare visus dienos renginius vainikavo tarnavimo projektas: bažnyčios nariai ir svečiai netoli maldos namų pasodino 30 žydinčių medelių. Tai – Bažnyčios dovana Vilniaus miestui.

Šventę paįvairino ir nariams daug džiaugsmo suteikė buvusių misionierių, tarnavusių Lietuvoje maždaug prieš 20 metų, dalyvavimas šeštadienio renginiuose.

Gegužės 21 d, sekmadienį, vyko Lietuvos apygardos konferencija. Joje skambėjo giesmės, vietiniai Bažnyčios vadovai išsakė įkvėptus pamokslus. Pasibaigus sekmadienio susirinkimui, nariai ir svečiai galėjo džiaugtis bendravimu, draugyste, dalytis šventės įspūdžiais.

O žvelgiant į Bažnyčios Lietuvoje ateitį skamba tas pats kvietimas visiems: „Ateikite ir pamatykite.“