Solt Leik Sitis, Juta

Bažnyčia švenčia bendradarbiavimo su UNICEF dešimtmetį

UNICEF JAV padalinio vadovai lankosi Bažnyčios humanitarinės paskirties vietose Solt Leik Sityje

2023 m. sausio 12 d. UNICEF JAV padalinio vadovai lankėsi Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios humanitarinės paskirties vietose Solt Leik Sityje, Jutoje. UNICEF ir Bažnyčia mini bendradarbiavimo, padedant vaikams, kuriems reikia pagalbos visame pasaulyje, dešimtmetį.

Delegaciją Bažnyčios vyriausiojoje valdyboje priėmė aukščiausieji Bažnyčios vadovai ir Bažnyčios Gerovės bei savarankiškumo tarnybos departamento atstovai. Trečiadienio vakarą jie dalyvavo vakarienėje Šventyklos aikštėje su vyresniuoju Gary’iu E. Stevenson’u iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo, pirmininkaujančiuoju vyskupu Gérald’u Caussé, visuotine Paramos bendrijos prezidente Camille N. Johnson ir Blaine’u R. Maxfield’u, Gerovės ir savarankiškumo tarnybos vykdančiuoju direktoriumi.

2023 m. sausio 12 d. vyskupas Gérald’as Caussé, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios pirmininkaujantysis vyskupas, sveikina UNICEF JAV padalinio atstovus ir kitus svečius, besilankančius Bažnyčios vyriausioje valdyboje Solt Leik Sityje, Jutoje.
2023 m. sausio 12 d. vyskupas Gérald’as Caussé, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios pirmininkaujantysis vyskupas, sveikina UNICEF JAV padalinio atstovus ir kitus svečius, besilankančius Bažnyčios vyriausioje valdyboje Solt Leik Sityje, Jutoje.

„Reiškiame dėkingumą už ilgalaikį bendradarbiavimą su UNICEF JAV padaliniu. Jų darbas rūpinantis pažeidžiamais vaikais ir jų šeimomis visame pasaulyje artimai siejasi su Bažnyčios visuotiniu dėmesiu mitybai ankstyvojoje vaikystėje. „Mes siekiame sekti Kristaus mokymu mylėti ir tarnauti savo artimui“, – sakė vyskupas Caussé.

„Džiaugiamės, kad galime bendradarbiauti su UNICEF JAV padaliniu ir padėti pasirūpinti geresne vaikų mityba ir sveikata“, – sakė prezidentė Johnson.

„Mane labai nustebino visa, ką matėme“, – sakė Michael’as Nyenhuis’as, UNICEF JAV padalinio prezidentas ir generalinis direktorius, pirmą kartą lankydamasis Solt Leik Sityje. Nyenhuis’as dirba Niujorko mieste. „Jūs ne tik darote gera. Jūs tikrai tam esate pašaukti ir, manau, tas tikėjimu grįstas pašaukimas daro žmones labiau pasišventusius“, – sakė Nyenhuis’as.

2023 m. sausio 12 d. UNICEF JAV padalinio vadovai stovi kartu su Bažnyčios humanitariniais atstovais prie Kristaus statulos Bažnyčios konferencijų centre Solt Leik Sityje, Jutoje. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Robert’as Hokanson’as, Humanitarinės tarnybos vyriausiasis direktorius; Sharon Eubank, Humanitarinės tarnybos direktorė; Michael’as Nyenhuis’as, UNICEF JAV padalinio prezidentas ir generalinis direktorius; Rachel Steinberg, UNICEF JAV padalinio vykdančioji direktorė, ir Sarah Callaway, UNICEF JAV padalinio direktoriaus pavaduotoja.
2023 m. sausio 12 d. UNICEF JAV padalinio vadovai stovi kartu su Bažnyčios humanitariniais atstovais prie Kristaus statulos Bažnyčios konferencijų centre Solt Leik Sityje, Jutoje. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Robert’as Hokanson’as, Humanitarinės tarnybos vyriausiasis direktorius; Sharon Eubank, Humanitarinės tarnybos direktorė; Michael’as Nyenhuis’as, UNICEF JAV padalinio prezidentas ir generalinis direktorius; Rachel Steinberg, UNICEF JAV padalinio vykdančioji direktorė, ir Sarah Callaway, UNICEF JAV padalinio direktoriaus pavaduotoja.

Sharon Eubank, Bažnyčios Humanitarinės tarnybos direktorė, vedė UNICEF JAV padalinio vadovams ekskursijas Humanitariniame centre ir Gerovės aikštėje.

„Tikiuosi, jūs pamatysite tris dalykus, – grupei sakė sesuo Eubank. – Tikiuosi, jūs pamatysite žmonių, kurie stengiasi savo tikėjimą Jėzumi Kristumi nukreipti į tam tikrus praktinius veiksmus, pavyzdžius. Tikiuosi, jūs pamatysite pagarbą žmogaus sielos orumui – visų žmonių, kad ir koks būtų jų tikėjimas, tradicijos ar politiniai įsitikinimai. Ir aš viliuosi, jog pamatysite, kad savanoriškos neatlygintinos tarnystės etosas yra naudingas socialinei struktūrai ir žmogaus sielai.“

Šventyklos aikštėje UNICEF JAV padalinio vadovai taip pat susitiko su Bažnyčios pirmininkaujančia vyskupija.

„Manau yra kelios sritys, kur mes galime tikrai veiksmingai bendradarbiauti su Bažnyčia, ir viena iš tų sričių yra vakcinos, – paaiškino Nyenhuis’as. – Kita sritis yra mityba. Dabar stebime milžinišką vaikų mitybos visame pasaulyje krizę.“

2023 m. sausio 12 d. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Humanitariniame centre Solt Leik Sityje, Jutoje, darbuotojas rūšiuoja drabužius, skirtus nepriteklių patiriančioms šeimoms.
2023 m. sausio 12 d. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Humanitariniame centre Solt Leik Sityje, Jutoje, darbuotojas rūšiuoja drabužius, skirtus nepriteklių patiriančioms šeimoms.

Bendradarbiavimo istorija

2013 m. Jėzaus Kristaus Bažnyčia teikė pagalbą UNICEF Jordano padaliniui vakcinomis. 2014 m. Bažnyčia prisidėjo prie partnerių sąjungos remdama naujagimių ir akušerinės stabligės eliminavimo programas.

Bažnyčios parama padėjo vakcinuoti 10 milijonų moterų ir taip apsaugoti jas nuo akušerinės stabligės, prisidėdama prie šalių, kuriose ta problema buvo labai didelė, skaičiaus sumažinimo nuo 50 iki 12.

Pirmoji skubios pagalbos partnerystė užsimezgė 2015 metais padedant pabėgėliams Europoje. 2018 m. buvo padėta daugiau nei 115000 vaikų per programą „Learning for Life“, kuri buvo vykdoma Kongo Demokratinėje Respublikoje, Kenijoje, Sudane ir Ugandoje. 2021 m. Bažnyčia prisidėjo prie visuotinės COVID-19 skiepų platinimo akcijos.

„Nuo tada visame pasaulyje esame pristatę 1,8 milijardo vakcinų ir padėjome ne įveikti COVID krizę, bet tikrai pasiekti, kad ji būtų labiau valdoma“, – pastebėjo Nyenhuis’as.

Be to, praėjusiais metais Bažnyčia dalyvavo visuotinėje UNICEF „No Time to Waste“ programoje, skirtoje vaikų prastos mitybos prevencijai ir kovai su tokios mitybos sukeltais padariniais.

2023 m. sausio 12 d. darbininkai Gerovės aikštėje, Solt Leik Sityje, Jutoje, ruošia obuolių tyrės stiklainius, kurie bus dalijami nepasiturintiems.
2023 m. sausio 12 d. darbininkai Gerovės aikštėje, Solt Leik Sityje, Jutoje, ruošia obuolių tyrės stiklainius, kurie bus dalijami nepasiturintiems.

„Ta visuotinė programa ypač derinasi su Bažnyčios Paramos bendrijos misija mažinti kančias, taip pat vaikų, kenčiančių dėl prastos mitybos, – sakė prezidentė Johnson. – Reiškiame savo meilę vaikams visame pasaulyje ir įsipareigojame darbuotis, kad padėtume įveikti gyvybei pavojų keliančias prastos mitybos problemas ir užtikrintume sveikesnį bei laimingesnį mažų vaikų gyvenimą.“

„Niekas geriau už UNICEF nenukeliauja į sunkiausiai pasiekiamas vietas ir nepasilieka ilgiausiai, kad užtikrintų, jog pažeidžiamiausi vaikai gautų tai, ko jiems reikia, – pridūrė sesuo Eubank. – Tose vietose, kur nėra Bažnyčios bendruomenių, biurų ar sunkvežimių, yra UNICEF, ir jūs esate įsipareigoję ten likti. Ir, manau, matome to poveikį.“

„Šiandien pamačiau, kaip Bažnyčia tikrai laikosi Jėzaus jai duotos misijos būti Jo rankomis ir kojomis savo bendruomenėse ir visame pasaulyje“, – atkreipė dėmesį Nyenhuis’as.

„Pagrindinis Bažnyčios prioritetas – sumažinti augančią bado ir nevisavertės mitybos problemą visame pasaulyje, – sakė Maxfield’as. – Mūsų paaukojimai ir bendradarbiavimas su UNICEF JAV padaliniu padeda pažeidžiamiausiems vaikams ir motinoms pasaulyje.“

2023 m. sausio 12 d. grūdų saugykla Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Gerovės aikštėje, Solt Leik Sityje, Jutoje.
2023 m. sausio 12 d. grūdų saugykla Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Gerovės aikštėje, Solt Leik Sityje, Jutoje.