Dalykimės Evangelija paprastai ir natūraliai

Vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas

Pagalba artimui

Kaip mes, kaip Kristaus mokiniai, galime kasdieniame gyvenime geriausiai įgyvendinti didįjį pavedimą mokyti visas tautas? Dažnai mąsčiau apie šį klausimą.

Per pastaruosius metus turėjau įdomią galimybę aktyviai dalyvauti misionieriškoje Bažnyčios veikloje visame pasaulyje. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai – tiek anksčiau, tiek ir dabar – entuziastingai ir su džiaugsmu atsiliepė į raginimą „kiekvienas narys – misionierius!“.

Rodos, kai kurie iš mūsų turi tam dovaną. Mums patinka būti Evangelijos pasiuntiniais. Mes drąsiai ir džiugiai tarnaujame bei vadovaujame darbui kaip nariai misionieriai.

Tačiau kai kurie iš mūsų ne tokie ryžtingi.

Žinau, kad vieni labiau mėgstame bendrauti, kiti – ne taip. Tame nėra nieko blogo. Padedami Viešpaties kiekvienas savaip galime pakviesti kitus ateiti ir pamatytiateiti ir padėti. Tada Dievas vykdys savo išgelbėjimo darbą ir jie ateis ir pasiliks.

Leiskite pateikti penkis pasiūlymus, ką galime daryti, kad vykdytume Gelbėtojo pavedimą padėti surinkti Izraelį.

1. Artėkime prie Dievo. Pirmasis ir didysis įsakymas yra mylėti Dievą. Tai pagrindinė priežastis, dėl kurios esame čia. Paklauskite savęs: „Ar išties tikiu Dangiškąjį Tėvą? Ar myliu Jį ir pasitikiu Juo?“

Kuo labiau artinsitės prie Dangiškojo Tėvo, tuo daugiau Jo šviesos ir džiaugsmo skleisite. Kiti pastebės, kad jūs išskirtiniai, ypatingi. Jie pasiteiraus, kodėl taip yra, o tai savo ruožtu suteiks jums progą paskatinti juos ateiti ir pamatyti.

2. Savo širdį pripildykime meilės kitiems. Tai yra antrasis didžiausias įsakymas. Stenkitės iš tikro į aplinkinius žiūrėti kaip į Dievo vaikus. Juokitės kartu su jais. Džiaukitės kartu su jais. Verkite kartu su jais. Gerbkite juos. Gydykite, pakylėkite ir sustiprinkite juos. Stenkitės sekti Kristaus pavyzdžiu ir rodyti meilę, atjautą ir empatiją kitiems.

3. Stenkitės eiti mokinystės keliu. Kai auga jūsų meilė Dievui ir Jo vaikams, auga ir jūsų pasiryžimas sekti Jėzumi Kristumi.

Ėjimo mokinystės keliu reikia mokytis kasdien, po truputį, „malonę už malonę“, „eilutę po eilutės“. Kartais žengiame du žingsnius pirmyn ir žingsnį atgal. Svarbiausia, kad nepasiduodame. Galiausiai tapsime geresni, laimingesni ir nuoširdesni. Kalbėtis su kitais apie savo tikėjimą taps paprasta ir natūralu. Tiesą sakant, Evangelija bus tokia svarbi, brangi jūsų gyvenimo dalis, jog bus keista apie ją nekalbėti su kitais. Gali būti, kad taip nenutiks iškarto – tai viso gyvenimo siekis. Bet kažkada taip bus.

tės keliu. Kai auga jūsų meilė Dievui ir Jo vaikams, auga ir jūsų pasiryžimas sekti Jėzumi Kristumi.

4. Dalykitės tuo, kas jūsų širdyje. Kaip Jėzaus Kristaus sekėjai, mes turime privilegiją dalytis mūsų Dangiškojo Tėvo meile visiems Jo vaikams. Tai gali atrodyti didžiulė ir bauginanti užduotis, bet iš tiesų ji labai paprasta. Dalykitės tuo, kas jūsų širdyje! Kvieskite ir skatinkite žmones paprastai ir natūraliai. Apsistokite ties šiais principais: mylėkite Dievą, mylėkite savo artimą ir tikėkite, mylėkite, darykite.

Papasakokite žmonėms, kodėl Jėzus Kristus ir Jo Bažnyčia jums svarbūs. Skatinkite juos ateiti ir pamatyti. Tada paraginkite juos ateiti ir padėti. Bažnyčioje žmonės turi daugybę galimybių padėti.

5. Pasitikėkite, kad Viešpats padarys Savo stebuklus. Supraskite, kad ne jūsų darbas atversti žmones. Tai yra Šventosios Dvasios vaidmuo. Jūsų vaidmuo yra dalytis tuo, kas jūsų širdyje, ir gyventi pagal savo įsitikinimus.

Nenusivilkite, jeigu kas nors nepriima Evangelijos žinios. Tai ne asmeninė nesėkmė. Tai asmeninis žmogaus ir Dangiškojo Tėvo reikalas. Jūsų vaidmuo yra mylėti Dievą ir savo artimą. Eikite šiuo keliu ir Dievas per jus darys stebuklus, kad palaimintų Savo brangius vaikus.

Šie penki pasiūlymai padės jums daryti tai, ką Jėzaus Kristaus mokiniai darė nuo pat senovės – skatinti kitus ateiti ir pamatytiateiti ir padėti bei ateiti ir pasilikti.

Galbūt jūs klausite: „Bet, kas bus, jeigu visa tai darysiu, o žmonės prastai tai priims? Kas bus, jeigu jie kritikuos Bažnyčią? Kas nutiks, jei dėl to nutrūks draugystė?“

Taip, tai gali nutikti. Tačiau Viešpaties keliai nežinomi. Gali būti, kad, jeigu į atstūmimą sureaguosite kaip Kristus, suminkštės kietaširdžio širdis.

Mano brangūs draugai, jeigu mylėsime savo artimą, džiaugsimės žinodami, kad reikšmingai prisidedame prie pasiruošimo Kristaus atėjimui su „galia ir didžia šlove; su visais šventaisiais angelais“.

Tai yra Dievo darbas. Jo padedami galime visa tai padaryti.