Dalykitės žinia apie Gelbėtojo Evangelijos sugrąžinimą

Prezidentas Raselas M. Nelsonas

Giraitė

Kalbėdamas paskutinėje spalio visuotinėje konferencijoje įvardijau, kad 2020-aisiais minėsime 200-ąsias metines nuo tada, kai Dievas Tėvas ir Jo mylimas Sūnus Jėzus Kristus regėjime pasirodė Džozefui Smitui. Tuo vienu įvykiu žmonijos istorijoje prasidėjo Viešpaties Evangelijos sugrąžinimas – šiuo metu besitęsiantis sugrąžinimas. Esame labai palaiminti galėdami gyventi apšviesti to regėjimo. Per tą regėjimą atsivėrė naujas supratimas apie Dievo, mūsų Tėvo, ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus prigimtį.

Dievas myli visus Savo vaikus ir kiekvienam yra paruošęs planą. Taip, kaip jis 1820-aisiais išklausė Džozefo maldos, Jis išklauso ir jūsų. Jis trokšta su jumis kalbėtis per Dvasią. Jūs svarbūs Dangiškajam Tėvui. Jūs svarbūs mums. Šie metai bus įsimintini. Raginame jus reikšmingai prisidėti dalijantis žinia apie besitęsiantį Gelbėtojo Evangelijos sugrąžinimą. Netrukus apie tai pranešime daugiau, tačiau jau šiandien galite pradėti įgyvendinti per paskutinę visuotinę konferenciją jums duotus iššūkius, kai raginau jus pasinerti į šlovingą Sugrąžinimo šviesą.

Raginame jus reikšmingai prisidėti dalijantis žinia apie besitęsiantį Gelbėtojo Evangelijos sugrąžinimą. Kokie galėtų būti pavyzdžiai? Galite pradėti ruoštis iš naujo perskaitydami Džozefo Smito pasakojimą apie Pirmąjį regėjimą, užrašytą Brangiajame Perle. Arba apmąstyti svarbius klausimus, pvz., „Koks būtų mano gyvenimas, jei iš manęs staiga būtų atimtos visos iš Mormono Knygos įgytos žinios?“ arba „Kaip po Pirmojo regėjimo buvę įvykiai pakeitė mane ir mano artimuosius?“

Pasirinkite savo pačių klausimus. Susikurkite savo pačių planus. Imkitės veikti sulig šiais raginimais, kad pasiruoštumėte dalytis svarbia žinia apie besitęsiantį Sugrąžinimą. Kai tai darydami ieškosite Jėzaus Kristaus, Dievas paruoš jus gauti daugiau šviesos. Jei ruošitės asmeniškai, tai ateinantį balandį vyksianti visuotinė konferencija bus ne tik įsimintina, bet ir nepamirštama. Atėjo valanda veikti. Tai yra reikšmingas Bažnyčios istorijos etapas ir jūs esate gyvybiškai svarbi jo dalis.

Liudiju, kad Jėzus Kristus gyvas! Jis vadovauja šiai Bažnyčiai. Dievas iš visų mūsų tikisi, kad svariai prisidėsime prie Jo Evangelijos sugrąžinimo.