Šeimos namų vakaro pamoka

Darbas gali būti džiaugsmingas

Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


Daina: „Nūnai, saulei šviečiant“ (Giesmės, 129: muzika, natos)

Veikla

Darbas

Šeimos narių paklauskite:

  • Ar kas nors galite prisiminti 4-ąjį iš Dešimties Dievo Įsakymų? (žr. Išėjimo 20:8–11. Jei niekas neprisimena, perskaitykite šią ištrauką kartu.)
  • Apie ką šis įsakymas?

Pabrėžkite, kad, nors šis įsakymas apie šabo dienos šventimą, Išėjimo 20:9 taip pat sakoma: „Šešias dienas triūsi ir dirbsi“.

Viešpats pasakė: „Ir tinginiui nebus vietos bažnyčioje, jeigu jis neatgailaus ir nepakeis savo kelių“ (DS 75:29). Jis taip pat įsakė: „Netinginiausi; nes tinginys nevalgys darbininko duonos ir nedėvės darbininko apdaro“ (DS 42:42).

Paklauskite:

  • Kodėl, jūsų manymu, mus taip stipriai mylintis Dangiškasis Tėvas įsako mums dirbti? Kodėl Jis tiesiog neduoda visko, ko mums reikia?

Perskaitykite šiuos vyskupo H. Deivido Burtono žodžius:

„Vieni [žmonės] klaidingai mano, kad aukščiausiasis gyvenimo tikslas yra pasiekti būseną, kai niekam nebereikės dirbti… Darbas sąlygojamas ne vien ekonominio poreikio. Tai dvasinė būtinybė“ (Bishop H. David Burton, “The Blessings of Work”, Liahona, Dec. 2009).

Šeimos narių paklauskite:

  • Kaip darbas gali palaiminti dvasiškai?

Atsakymus į šį klausimą atrasti gali padėti šios citatos:

„Darbas […] išlaiko mus nuolankius ir primena, kad visas palaimas gavome iš Dangiškojo Tėvo […] Jei gyvenimo pradžioje išmoksime dirbti, tapsime geresnės asmenybės, geresni šeimos nariai, geresni kaimynai ir geresni Jėzaus Kristaus, kuris pats išmoko dirbti dailide, mokiniai… Jei dabar išmoksime dirbti, būsime laimingesni ne tik šiame gyvenime, bet ir būsimajame, nes darbas – tai būdas kitiems parodyti savo meilę” (Elder Neal A. Maxwell, “Friend to Friend: Gospel of Work”, Liahona, June 1975).

„Sąžiningas ir produktyvus darbas teikia pasitenkinimą ir asmeninės vertės jausmą“ (Bishop H. David Burton, “The blessings of work”, Liahona, Dec. 2009).

„Pionieriai pamatė, kad sunkus darbas sustiprino kūną, protą ir dvasią, pagerino jų supratimą apie dievišką prigimtį ir sustiprino jų užuojautą kitiems. Tas įprotis sutvirtino jų sielas ir dar ilgai juos laimino po kelionės per lygumas ir kalnus“ (President Dieter F. Uchtdorf, “All is well”, Liahona, July 2015).

„Darbas – tai stebuklas, per kurį išryškėja talentai ir pildosi svajonės“ (President Gordon B. Hinckley, Church News, Oct. 21, 1995, 4).

Šeimos narių paklauskite:

  • Ar galite prisiminti kokį nors įvykį, kai patys arba kai jūsų pažįstamas žmogus darbavotės su didžiu troškimu ir džiaugsmu? Kas jus (arba juos) įkvėpė arba motyvavo?
  • Ar kartais nejaučiate, kad nenorite dirbti, nors ir žinote, kad tai įsakymas ir palaiminimas?
  • Kas dar gali mus motyvuoti dirbti su džiaugsmu?
  • Kodėl svarbu, koks yra mūsų nusiteikimas dirbti?
  • Kaip mūsų nusiteikimas veikia mūsų daromą darbą? 

Pamoką užbaikite šiais prezidento Deivido O. Makėjaus žodžiais:

„Įsisąmoninkime, kad privilegija dirbti yra dovana, galia dirbti yra palaima, o meilė darbui yra sėkmė“ (citata iš Franklin D. Richards, “The Gospel of Work”, Improvement Era, Dec. 1969, р. 101).


Vaišės: Bananų puselės

  • Pusė banano vienam asmeniui, perpjauto išilgai per vidurį.

Sudėkite į dubenį ir apdėkite ledais.

Galite pagardinti šokoladu arba karameliniu padažu, šviežiomis braškėmis, plakta grietinėle ir smulkintais riešutais. 

Vaišės