2017-08-01

Baltijos misijos jaunimo 2017 m. vasaros konferencija

Šventykla

Vieta: Švedijos Stokholmo šventykla

Laikas: rugpjūčio 1–4 d. (išvykimas liepos 31 d., grįžimas liepos 5 d.)

Dalyviai: 14–18 metų jaunimas
 

Konferencijos tema:


„Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta.“

Jokūbo 1:5

Konferencija skirta 14–18 metų Bažnyčios jaunimui. Renkama 30 eurų dalyvio rinkliava daliai kelionės išlaidų padengti. Daugiau informacijos gausite, kreipęsi į savo skyriaus prezidentą, arba apygardos prezidentūros narius.

Jei norite dalyvauti, bet dar nepranešėte, arba užsirašėte, bet dalyvauti negalėsite – skubiai apie tai informuokite.

Skyrių vadovai prašomi pasirūpinti, kad jaunimas susipažintų su elgesio taisyklėmis ir pasirašytų jas bei kitus konferencijos dokumentus. Tėvai, kaip ir anksčiau, turi pateikti raštišką sutikimą.