2017 m. rugsėjo 16-17 d.

  Lietuvos apygardos konferencija, seminarijos ir instituto susirinkimas

  Konferencija Vilniuje Vilniaus susirinkimų namai

  Vilnius, Ateities g. 83

  Konferencija

  Kada: nuo 2017-09-16 iki 2017-09-17

  Dalyviai: vadovai, nariai ir svečiai 
   

  Patikslinta dienotvarkė:


  Šeštadienis

  15:00-17:30 Kunigijos vadovų susirinkimas

  Kviečiami broliai: apygardos, skyrių, vyresniųjų kvorumų prezidentūros, skyrių misijų vadovai, vaikinų org. vadovai ir visi raštininkai.

  Kunigijos vadovus susirinkime kviečiame dalyvauti asmeniškai Vilniuje, o negalinčius atvykti - dalyvauti nuotoliniu būdu stebint internetinę transliaciją savo skyriuje.

  18:00-20:00 Šeštadienio vakarinė sesija 

  Kviečiami visi vyresni nei 18 metų Bažnyčios nariai. Susirinkimas bus transliuojamas į visus skyrius.


  Sekmadienis

  13:00-15:00 Sekmadienio visuotinė sesija

  Kviečiami visi Bažnyčios nariai, svečiai ir misionieriai.

  15:30-16:30 Bažnyčios švietimo sistemos susirinkimas

  Apygardos seminarijų mokiniams ir jų tėveliams, apygardos institutų studentams, skyrių prezidentūrų vaikinų ir merginų bendrijų atstovams ir apygardos seminarijų bei institutų mokytojams.