Įsiklausykite į Dievo žodžius

LT | RU

Kristaus atvaizdas

Mylimieji!

Įsiklausykite į mylinčio Dievo žodžius paskutiniais laikais:

„Aš, Viešpats, žinodamas nelaimę, kuri turi ištikti žemės gyventojus, pašaukiau savo tarną Džozefą Smitą … ir kalbėjau jam iš dangaus [veidas į veidą] ir daviau jam įsakymus; … Aš esu Dievas ir pasakiau tai; tai Mano įsakymai ir jie duoti Mano tarnams …, kad … turėtų galią išversti Mormono Knygą ir … padėti šios bažnyčios pagrindą ir išvesti ją iš nežinios ir tamsos – vienintelę tikrą ir gyvą bažnyčią ant visos žemės veido“ (Doktrinos ir Sandorų 1:17–30).

„Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra Viešpaties karalystė, dar kartą įsteigta žemėje, ruošiantis Mesijo antrajam atėjimui“ (Mormono Knygos įvado pabaiga).

Liudijame, kad jai visame pasaulyje vadovauja Jėzus Kristus per savo pranašą ir apaštalus.

Tik joje bus išgelbėjimas, nes Dievas tai pažadėjo (žr. Doktrinos ir Sandorų 1:35, 38; 45:69).

Tai yra Dievo išgelbėjimo plano išpildymas paskutiniais laikais (žr. Izaijo 2:2; Danieliaus 2:44; Apaštalų darbų 3:21; Efeziečiams 1:10).

Kviečiame ateiti drauge kurti Gelbėtojo karalystę žemėje – išgelbėjimą sau ir aplinkiniams.

Esame pasiruošę jums tarnauti, kad padėtume pasiekti amžiną laimę su savo artimaisiais.

Daugiau galite sužinoti čia:

Kviečiame apsilankyti Bažnyčios skyriuose:

  • Vilniuje, sekmadieniais 12–14 val. (rusų k.), Ateities g. 83
  • Vilniuje, sekmadieniais 16–18 val. (lietuvių k.), Ateities g. 83
  • Kaune, sekmadieniais 11–13 val. (lietuvių k.), Draugystės g. 1
  • Klaipėdoje, sekmadieniais 11–13 val. (lietuvių k.), Minijos g. 9
  • Šiauliuose, sekmadieniais 11–13 val. (lietuvių k.), Varpo g. 27

Su meile

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios
Lietuvos apygardos prezidentūra:

Genadijus Motiejūnas
Kęstutis Kucinas
Mindaugas Kucinas


« Atgal