Per šešias savaites išstudijavau daugiau kaip 2 200 Raštų eilučių apie Gelbėtoją.

Prezidentas Raselas M. Nelsonas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo, 2017 m. vasario 28 d.

Prezidentas Nelsonas

Per 2017 m. pasaulinę dvasinę valandėlę jauniems suaugusiesiems pakviečiau ją žiūrėjusius sustiprinti savo liudijimą apie Gelbėtoją kiekvieną savaitę atliekant tokias užduotis:

  • Studijuoti visus Jėzaus žodžius ir darbus, užrašytus Senajame Testamente.
  • Studijuoti Jo įstatymus, užrašytus Naujajame Testamente.
  • Studijuoti Jo doktriną, užrašytą Mormono Knygoje.
  • Studijuoti Jo žodžius, užrašytus Doktrinoje ir Sandorose.

Pažadėjau tiems, kurie klausėsi, kad, jeigu apie Jėzų Kristų jie stengsis išmokti viską, ką tik gali, jų meilė Jam ir Dievo įstatymams ims augti taip, kaip dabar jie net neįsivaizduoja.

Toje kalboje nepaminėjau, kad žinau, jog šis pažadas yra tikras, nes pats pirmą kartą buvau pasinėręs į tokią užduotį.

2016 m. gruodžio 1 d. įsigijau naują Raštų rinkinį ir ėmiausi tokios pat užduoties, kurią vėliau, sausio mėnesį, pasiūliau jauniems suaugusiesiems. Kai po šešių savaičių ją baigiau, keturiose Raštų knygose buvau peržiūrėjęs ir pasižymėjęs daugiau kaip 2 200 citatų.

Raštų citatos

Tai, kad sugebėjau atlikti šią užduotį, man buvo jaudinantis pasiekimas!

Svarbiausia, ką pastebėjau, buvo tai, kad Gelbėtojas mums kalbėjo apie Save įvairiais laikotarpiais – Senojo Testamento, Naujojo Testamento, Sugrąžinimo laikotarpiu ir mūsų dienomis. Visose Raštų knygose pasakojama ta pati istorija, ir pasakotojas yra tas pats.


Nesitikėjau, kad ji padės man įgyti naują liudijimą apie Džozefo Smito darbo dieviškumą, bet tai įvyko!


Didžiąją savo 92 metų gyvenimo dalį paskyriau mokymuisi apie Gelbėtoją, bet retai kada išmokdavau tiek, kiek pavyko išmokti per tą šešių savaičių studijavimo laikotarpį. Tiesą sakant, šįkart studijuodamas apie Jį sužinojau tiek, kad daug kuo iš to planuoju dalintis kitose savo kalbose, kurioms dabar ruošiuosi.

Pradėdamas šią užduotį nesitikėjau, kad ji padės man įgyti naują liudijimą apie Džozefo Smito darbo dieviškumą, bet tai įvyko! Džozefo Smito užrašyti apreiškimai ir tai, ką radau Biblijoje, stebėtinai nuosekliai dera tarpusavyje. Kai studijuodamas tai pastebėjau, patyriau tikrą nušvitimą.

Džozefas Smitas, ko gero, nebūtų turėjęs laiko tikslinti ir derinti tai su Biblija, kai taip sparčiai vertė Mormono Knygą – tačiau jos puikiai dera!

Taigi dabar aš ne tik gavau stiprų liudijimą apie Viešpatį ir Gelbėtoją Jėzų Kristų, bet ir savo tvirto įsitikinimo, kad sistema, kuria Džozefas Smitas naudojosi versdamas Mormono Knygą, buvo Dievo dovana, patvirtinimą.

Manau, jog kai kurie iš jūsų, ko gero, galvojate, kad neturėsite laiko tokiai užduočiai kaip ši atlikti.

Žinau, kaip jaučiatės. Tą patį aš maniau apie save – kad tikrai niekaip nepakaks laiko visa tai atlikti. Turėjau sau priminti, kad tokios mintys neskatina tikėjimo. Tikėjimą skatinančios mintys būtų tokios: „Žinau, kad neturiu tam laiko, bet aš jo rasiu. Ir man pakaks to laiko užduočiai atlikti.“

Raštai

Priėmusiems šį iššūkį laiko reikės nevienodai. Labai džiaugiausi, kad man pavyko tai padaryti per šešias savaites. Toks intensyvus studijavimas sąlyginai trumpą laiką man suteikė galimybę mėgautis vienas kitą papildančiais mokymais, esančiais Senajame Testamente, Mormono Knygoje, Naujajame Testamente ir Doktrinoje ir Sandorose.

Manote, kad neturite laiko? Jei aukositės, būsite gausiai apdovanoti ir be galo dėkingi už pasikeitusį požiūrį, išaugusias žinias ir gilesniu tapusį atsivertimą. Žinau, kad tai tiesa, nes tuos pačius apdovanojimus mačiau savo gyvenime.

Kaip jau minėjau per dvasinę valandėlę, kažkada ateityje jūs stovėsite prieš Gelbėtoją. Buvimas šventoje Jo akivaizdoje jus sujaudins iki ašarų. Jums ims stigti žodžių atsidėkoti Jam už jūsų nuodėmių apmokėjimą, už atleidimą jums dėl visų negražių poelgių su kitais, už išgydymą nuo šio gyvenimo sužeidimų ir neteisybių.

Dėkosite Jam už suteiktas jėgas atlikti tai, kas atrodė neįmanoma, už jūsų silpnybių pavertimą stiprybėmis ir už tai, kad jums tapo įmanoma amžinai gyventi kartu su Juo ir savo šeima. Jo identitetas, Jo Apmokėjimas ir Jo savybės jums taps artimos ir tikros.

Bet jums nebūtina laukti iki to laiko. Jau dabar rinkitės būti vienu iš tikrųjų Jo mokinių. Būti tikrai Jį mylinčiam, tikrai norinčiam tarnauti ir vesti kitus taip, kaip Jis. Pažadu jums, kad, jei studijuosite Jo žodžius, sustiprės jūsų gebėjimas tapti panašesniam į Jį. Žinau – tai tiesa!

Perskaitykite prezidento Nelsono kalbą pasaulinėje dvasinėje valandėlėje.