Frankfurtas prie Maino

Jėzaus Kristaus Bažnyčia į Turkiją ir Siriją siunčia maisto produktų, palapinių, medicininių priemonių ir kt.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia, padedama keleto pasaulinių organizacijų, toliau siunčia pagalbą nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Turkijoje ir Sirijoje.

Nuo vasario 6 d. įvykusių žemės drebėjimų iki šiol Bažnyčia suteikė paramos daugiau kaip už 5 milijonus JAV dolerių.

„Šių žemės drebėjimų sukelti nuostoliai ir kančios yra stulbinantys, – kalbėjo Pirmininkaujantysis Bažnyčios Vyskupas Žeraldas Kozė. – Nuoširdžiai užjaučiame ir meldžiamės už mūsų brolius ir seseris Turkijoje ir Sirijoje. Esame labai dėkingi, kad mes, kaip Bažnyčia, turime galimybių padėti jiems dabar ir jų ilgame atstatymo kelyje.“

Bažnyčios krašto biuras Vokietijoje siunčia į Turkiją 40 didelių palapinių (kiekvienoje iš jų gali apsistoti 20 žmonių), taip pat daug drabužių vyrams, moterims ir vaikams.

„Nuostabu, kai skirtingų tikėjimų visuomenės nariai bendradarbiauja siekdami padėti“, – kalbėjo Frankfurto Užsieniečių patariamosios tarybos narys Abdula Kaja.

Turkijos konsulatas Frankfurte įsteigė labdaros rinkimo centrą, kad būtų užtikrintas patikimas labdaros iš Vokietijos pristatymas nukentėjusiesiems nuo žemės drebėjimo.

Kitą Bažnyčios remiamą pagalbą Turkijai teikia tokios organizacijos kaip „Project HOPE“ ir Adventistų plėtros ir pagalbos agentūra (ADRA). Jos tiekia maistą, vandenį, pastogę, sveikatos klinikų paslaugas, šildytuvus, paltus, medicinos reikmenis, higienos reikmenų rinkinius, antklodes, kūdikių reikmenis ir generatorius.

Sirijoje Bažnyčia remia tokių organizacijų kaip „MedGlobal“, „Mercy Corps“, „International Medical Corps“ ir „Rahma Worldwide“ veiklą. Į ją įeina medicininė priežiūra dešimtims tūkstančių žmonių, taip pat parūpinamas maistas, vanduo, pastogė, antklodės, degalai, higienos reikmenų rinkiniai, kūdikių reikmenys ir sanitarijos paslaugos.

„Šis atsakas yra mūsų įsipareigojimo laikytis dviejų didžiųjų įsakymų išraiška. Savo meilę Dievui parodome teikdami pagalbą Jo vaikams, kad ir kur jie gyventų ar iš kur bebūtų kilę, – kalbėjo Bleinas R. Maksfildas, vykdantysis Bažnyčios gerovės ir savarankiškumo tarnybos direktorius. – Būtų sunku pervertinti mūsų dėkingumą nuostabioms pagalbos organizacijoms, kurios bendradarbiauja su mumis, kad būtų galima reaguoti, arba Bažnyčios nariams ir draugams, kurie taip dosniai aukoja šiais didelio poreikio laikais.“

Jėzaus Kristaus Bažnyčios humanitarinės tarnybos

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios humanitarinės tarnybos padeda palengvinti kančias, ugdo savarankiškumą ir suteikia galimybę tarnauti. Jose vadovaujamasi Jėzaus Kristaus raginimu pamaitinti alkstantį, pagirdyti ištroškusį, priglausti svetimšalį, aprengti nuogą, aplankyti sergantį ir prislėgtą.

Bažnyčios humanitarinė veikla įmanoma dėl dosnių pastarųjų dienų šventųjų ir tikėjimo draugų aukų bei savanoriškos veiklos. Kasmet savanoriai prie gerovės iniciatyvų prisideda daugiau nei 6 mln. darbo valandų.

Bažnyčia remia pagalbos ir vystymo projektus daugiau nei 180 šalių bei teritorijų ir teikia pagalbą neatsižvelgdama į rasę, religinius įsitikinimus ar tautybę. Pagalba grindžiama pagrindiniais asmeninės atsakomybės, bendruomenės paramos, savarankiškumo ir tvarumo principais.

Projektus Turkijoje ir Sirijoje iš dalies finansuoja „LDS Charities Australia“.