„JS savaitraštis“ jauniems suaugusiesiems ir apie jaunus suaugusiuosius programėlėje „Evangelijos biblioteka“

Programėlėje „Evangelijos biblioteka“ dabar pristatomas naujas skyrius „JS savaitraštis“, kuriame pateikiama specialiai jauniems suaugusiesiems parengta medžiaga.

Jaunimas skaito telefone

Jauni suaugusieji pastarųjų dienų šventieji Bažnyčios programėlėje Evangelijos biblioteka dabar gali rasti naujos medžiagos, jaunų suaugusiųjų kurtos jauniems suaugusiesiems. Naujasis skyrius JS savaitraštis bus kas savaitę atnaujinamas daugiau kaip 20-čia kalbų. Lietuvių kalba straipsniai bus atnaujinami tik kartu su kievienu nauji žurnalo „Liahona“ numeriu.

Jo turinį, kurį ruošdami taip pat prisidės ir Bažnyčios vadovai, bei kiti jaunimui svarbių temų specialistai, planuoja ir kuria jauni suaugusieji visame pasaulyje ir centriniame Bažnyčios biure.

„JS savaitraštyje“ bus iš Evangelijos perspektyvos apžvelgiamos įvairios temos, kuriomis domisi jauni suaugusieji:

 • Siekimas gauti asmeninį apreiškimą
 • Sprendimų priėmimas
 • Tikėjimas ir dvejonės
 • Šventyklos sandorų supratimas
 • Savivertė
 • Protinės ir emocinės sveikatos palaikymas
 • Santykiai su kitais
 • Šeimos planavimas ir tėvystė
 • Ankstyvas sugrįžimas iš misijos
 • Klaidos
 • Perfekcionizmas
 • Požiūris į kūną
 • Sunkumų įveikimas

Sveikinamajame laiške „JS savaitraštį“ vedantys jauni suaugusieji rašo: „Mūsų tikslas – padėti jums įveikti iškilusius sunkumus ir rasti stiprybės juos pasitikti. Tai darysime kartu nagrinėdami Jėzaus Kristaus Evangeliją ir tai, kaip viso pasaulio jauni suaugusieji stengiasi pagal ją gyventi.“

Evangelijos Bibliotekos langai

Jie tikisi, kad viltį teikiantis realistiškas požiūris į problemas, su kuriomis susiduria jauni suaugusieji, padės „vienišiems, susituokusiems arba tiems, kurie vėl tapo vieniši“, kurių „gyvenimo ir išsilavinimo aplinkybės, ekonominė padėtis bei kultūra skiriasi.“

„Jauni suaugusieji visame pasaulyje į Bažnyčią atneša savo tikėjimą ir talentus. – sakoma laiške. – Daugybėje vietovių esame ne būsimi vadovai, o jau šiandien vadovaujame Bažnyčiai. Taip yra net ir ten, kur Bažnyčia jau egzistuoja ilgą laiką. O mūsų daromas poveikis bus jaučiamas ne tik šiandien, nes taip pat esame kitos kartos tėvai.“

Norinčiuosius pasidalyti jaunų suaugusiųjų istorijomis, arba istorijomis apie jaunus suaugusiuosius, prašome „JS savaitraščiui“ jas pateikti el. paštu liahona@ldschurch.org.