Kaip Jį girdžiu

Jo klausyk savo protu ir širdimi

Žodis „girdėti“ man labai įdomus.

Jis dažnai vartojamas Raštuose. Manau, kad ten nekalbama apie girdėjimą fizinėmis ausimis. Tai girdėjimas protu ir širdimi. Sutelkiu dėmesį į tai, kaip galiu girdėti Jėzaus Kristaus balsą ne vien žodžiais ir garsais, bet kaip galiu Jį išgirsti savo prote ir širdyje.

Mąstydamas apie tai, kaip girdžiu Viešpaties balsą prisimenu, kad apreiškimai Šventąja Dvasia perteikiami įvairiausiais būdais, pvz., per sapnus, regėjimus, pokalbius su dangiškaisiais pasiuntiniais ir įkvėpimus. Kai kurie apreiškimai gaunami akimirksniu ir labai galingai; kai kurie atpažįstami palaipsniui ir būna vos pastebimi. Savo gyvenime nuolat stengiuosi sukurti tokias aplinkybes, kuriomis galėčiau dažniau gauti žinią iš dangaus.

Išgirskite Jį ryžtingai tarnaudami

Supratau, kad paprastai Jo balsą išgirstu ir gaunu įkvėpimą, kai elgiuosi taip, kaip man buvo nurodyta. Kai tarnauju žmonėms įkvėpimas būna apie konkretaus žmogaus poreikius. Kai veržiuosi pirmyn sudarau sąlygas įkvėpimui.

Išgirskite Jį teisios muzikos pagalba

Man labai patinka giedoti giesmę „Koks pagrindas tvirtas“. Pasaulyje nėra žmogaus, kuris prasčiau giedotų nei aš, tačiau jaudinančios giesmės muzikos ir žodžių junginys byloja apie malonę ir Gelbėtojo Apmokėjimo įgalinančią ir stiprinančią galią, kurios niekaip kitaip negalėčiau gauti. Daugelyje mano mėgstamiausių sugrąžinimo giesmių būtent apie tai ir mokoma. Tuose mokymuose, tiek muzikoje, tiek žodžiuose, galite išgirsti Jo balsą. Muzika man dažnai ir yra Viešpaties balsas.

Išgirskite Jį per Raštus ir nuoširdžią maldą

Manau, kad šiai dienai nėra nieko svarbiau už pažadą Jį išgirsti, kad galiu gauti Jo vadovavimą, nuraminimą ir apsaugą mūsų gyvenime. Tai nesudėtinga, visiškai nesunku, bet pareikalauja dvasinių pastangų ir laiko. Raštai – tai viena iš priemonių, per kurią Jį girdžiu. Raštuose įrašytas Viešpaties balsas. To balso dažniausiai negirdime ausimis, nors taip gali ir nutikti. Tai Raštų klausymasis jausmais. Jausmas mano prote, jausmas mano širdyje. Dėl to man Raštai yra svarbi priemonė, per kurią tos mintys ir jausmai kyla.

Nors esame apsupti pasaulio šurmulio, kuriame mūsų dėmesį pagauna įvairūs balsai, galiu „nusiraminti“ ir išgirsti Jį. Girdėdamas Jo balsą Raštuose, nuoširdžiai melsdamasis – ne tik sakydamas maldas, bet melsdamasis nuoširdžiai, su tikru ketinimu – susikuriu švelnią dvasinę ramybę, kad galėčiau Jį išgirsti.

Išgirskite Jį per Šventąją Dvasią

Laikui bėgant supratau, kad vienas didžiausių palaiminimų siekiant jausti Šventosios Dvasios bendrystę yra gebėjimas matyti save tokį, koks esu, o tai tiek skausminga, tiek ir džiugu. Negirdžiu balso savo ausimis, bet prote mintimis ir širdyje jausmais, kurie gaunami Šventosios Dvasios galia. Pamatau, kas pavyko, pamatau, ką turiu geriau daryti, o tai yra tapimo procesas. Šventosios Dvasios, apreiškėjo, bendrystė padeda man pamatyti tai, kas gerai ir tai, kas blogai, ko kitu atveju niekada nematyčiau.

Išgirskite Jį užrašydami įkvėptas mintis

Vyresnysis Ričardas G. Skotas mane išmokė, kad tinkamai užrašytos dvasinės žinios yra žinios, kuriomis galiu pasinaudoti reikiamu metu. Jeigu tai, ką užrašau yra tai, ką Šventosios Dvasios galia jaučiu širdyje ir mąstau prote, tai prilygsta mažosioms plokštelėms, šventiems raštams, pranašystėms ir apreiškimams. Tai nėra pažodinis, išsamus aprašymas, verčiau, tai Jo balso klausymasis. Tai Jo klausymasis ir užrašymas to, kas padės man prisiminti tai, ką Jis pasakė.

Nereikia būti tobulam, kad Jį išgirstume

Manau, kad kartais mums sutrukdo lūkesčiai. Veržimasis pirmyn ir stengimasis nereikalauja tobulumo. Dažnai pagalvoju, kad gausiu kokį įspūdingą dvasinį įkvėpimą, o dažniausiai jis būna labai tylus, subtilus ir vos pastebimas. Jeigu tikiuosi didelio atsakymo, o gaunu daug mažų atsakymų, galiu juos pražiopsoti. Jeigu tikiuosi garsaus atsakymo, o gaunu daug tylių atsakymų, galiu jų neatpažinti.

Daug Bažnyčios narių gali jaustis neverti arba klausti savęs: „Ar tai skirta man?“, „Ar tai Viešpaties Dvasia?“ Ar šis įkvėpimas iš Šventosios Dvasios?“ Atsakymas toks: liaukitės dėl to nerimavę. Būkite geri. Iš visų jėgų stenkitės laikytis savo sandorų. Laikykitės įsakymų. Neprivalau būti tobulas. Turiu tik iš visų jėgų stengtis laikytis savo sandorų. Daugelis mano: „Tikrai jau, Jis niekada man to neapreikštų.“ Jis tikrai jums tai apreikštų.

Kai Šventosios Dvasios bendrystės siekiu išjungdamas trukdžius ir rasdamas laiko brangioms ir vos pastebimoms dvasinėms akimirkoms, praregiu naujomis akimis ir išgirstu naujomis ausimis.