Misionieriškas darbas ir tarnavimas laimina mūsų ir aplinkinių gyvenimą

Misionieriškas darbas ir tarnavimas laimina mūsų ir aplinkinių gyvenimą

Ką patyriau savo misijoje

Nuo 2011 m. sausio iki 2012 m. birželio turėjau galimybę tarnauti Baltijos misijoje. Ar buvo sunku? Taip. Ar buvo verta? Taip! Galiu drąsiai teigti, kad tai buvo pats nuostabiausias laikas mano gyvenime. Tarnaujant misijoje mano liudijimas apie Bažnyčios tikrumą sustiprėjo. Mačiau, kaip Evangelija laimina mano gyvenimą, o visų svarbiausia yra tai, kad turėjau galimybę matyti, kaip ji keičia žmones, kaip jų gyvenimas pasikeičia į gerąją pusę ir jie tampa laimingesni. Ir nėra nieko geresnio už džiaugsmą matyti, kaip kiti žmonės tampa laimingi.

Vienas iš misijos palaiminimų yra darbas Misionierių ruošimo centre (toliau MRC) Ispanijoje. Esu visada apsupta misionierių, visada galiu jausti Šventąją Dvasią. Darbas čia man primena mano pačios misiją, kurios aš taip ilgiuosi. Mokydama misionierius, aš ir pati daug ko iš jų mokausi. MRC Ispanijoje yra unikalus, nes čia misionieriai turi galimybę eiti į parką ir kalbėtis su žmonėmis apie Evangeliją, nors patys tik neseniai atvažiavo ir neturi jokios patirties. Kelis kartus ir aš turėjau galimybę eiti kartu su jais ir kalbinti žmones. Vėl prisiminiau tą džiaugsmą, kuris ateina, kai dalinamės Evangelija.

Taip pat kiekvieną kartą, kai būdama Lietuvoje dalinuosi Evangelija, tai daro mane laimingą.

Kai tarnauju neaktyviems Bažnyčios nariams ar besidomintiesiems, jausmas tas pats. Jėzus Kristus pasakė: „Ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje tobulą mano džiaugsmą“ (Jono 17:13). Tai ir yra tas tobulas džiaugsmas – dalintis Evangelija, tarnauti kitiems ir daryti tai, ką darė Jėzus Kristus.

Vyresnysis Robertas G. Vetenas, Septyniasdešimčių kvorumo narys, sakė: „Kiekvienas geras darbas kitam ir tarnavimas padidins jūsų dvasingumą. Per jus Dievas laimina kitus. Dvasinis augimas susijęs su tuo, kaip mes elgiamės su kitais. Ar iš tikrųjų jūs mylite savo artimą tiek, kad tampate palaiminimu jo gyvenime? Ar tai nėra ženklas tikro jūsų atsivertimo? Žmogus, Bažnyčioje darantis tik tai, kas reikalinga jam, niekada nepasieks tobulumo. Tarnavimas kitiems – štai Jėzaus Kristaus Evangelijos ir išaukštinto gyvenimo esmė.“ Augdami dvasiškai, artėjame prie Dievo, o kai artėjame prie Dievo, patiriame tobulą džiaugsmą. Liudiju, kad Jėzaus Kristaus Evangelija atneša džiaugsmą, jei tik mes gyvename pagal jos mokymus. Žinau, kad Dievas myli kiekvieną iš mūsų ir nori, kad mes būtume laimingi. Jis nori laiminti mus. Tad leiskime Jam tai daryti.