Rytų Europos krašto žinia

Mormono Knyga – Dievo žinia

Mormono Knyga

Visais laikais žmonėms reikėjo vadovų ir priemonių, per kurias jie galėtų sužinoti Dievo valią. Senovės pranašas Amosas Biblijoje mokė: „Tikrai Viešpats Dievas nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo savo tarnams pranašams“ (Amoso 3:7). Amosas taip pat pranašavo: „Tikrai ateina dienos, – tai Viešpaties Dievo žodis, – kai siųsiu badą į kraštą. Ne duonos badą ar vandens troškimą, bet Dievo žodžių badą“ (Amoso 8:11).

Gaila, pirminis Biblijos tekstas nebuvo išsaugotas. Laikui bėgant, dėl daugybės vertimų iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų į lotynų, bažnytinę slavų ir kitas kalbas kai kurios teksto vietos buvo pakeistos. Apie tai aštuntame Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Tikėjimo Teiginyje sakoma: „Mes tikime, kad Biblija yra Dievo žodis, tiek, kiek ji teisingai išversta; mes taip pat tikime, kad Mormono Knyga yra Dievo žodis.“ Taip, dovanodamas Mormono Knygą, Dangiškasis Tėvas apreiškė mums Evangelijos pilnatvę. Ezechielio knygoje apie tai pranašaujama: „Mane pasiekė Viešpaties žodis: „Žmogau, pasiimk pagalį ir parašyk ant jo: „Judo ir jam ištikimų izraelitų.“ Tuomet paimk kitą pagalį ir parašyk ant jo: „Juozapo – tai yra Efraimo pagalys – ir visų jam ištikimų Izraelio namų.“ Suglausk juodu vieną su kitu, kad būtų sujungti tavo rankoje“ (Ezechielio 37:15–17).

Mormono Knygoje pranašas Lehis liudija: „Ir taip pranašavo Juozapas, sakydamas: Štai tą regėtoją Viešpats palaimins; ir tie, kurie siekia jį sunaikinti, bus sutriuškinti; nes šis pažadas, kurį gavau iš Viešpaties dėl savo strėnų vaisiaus, bus įvykdytas. Štai aš esu tikras dėl šio pažado įvykdymo. Ir jo vardas bus duotas pagal mane; ir tai bus pagal jo tėvo vardą. Ir jis bus kaip aš; nes tai, ką Viešpats atneš jo ranka, Viešpaties galios dėka atves mano žmones į išgelbėjimą“ (2 Nefio 3:14–15). Prezidentas Džeimsas E. Faustas mokė: „Džozefas Smitas ir Mormono Knyga – tai Viešpaties Jėzaus Kristaus paskutinėmis dienomis atliekamo darbo šerdis“ („Džozefas Smitas ir Mormono Knyga“, Ensign, 1996).

Koks didžiulis palaiminimas – mūsų dienomis girdėti pranašų ir regėtojų liudijimus apie Mormono Knygos tikrumą!  Kokius nuostabius liudijimus apie Mormono Knygą mes girdime iš mūsų brolių ir seserų, kai jie pasakoja, kaip ši knyga pakeitė jų gyvenimą, į jų šeimas atnešė ramybę ir gerovę. Vaikų liudijimai apie Mormono Knygos tikrumą sukelia išskirtinius, širdį virpinančius jausmus. Jie mūsų ateitis, todėl jų dvasinės paieškos ir dvasiniai atradimai mums labai vertingi.

Kartais žmonės ne iš karto gauna atsakymą į savo maldas dėl Mormono Knygos teisingumo. Atsakymai ateina kiekvienam savu laiku. Kartais prireikia metų. Pavyzdžiui, mano žmonos mamai prireikė penkiolikos metų, kad ji galų gale pajustų, jog tai Dievo žinia, ir dabar Mormono Knyga tapo jos parankine knyga. Tačiau neabejodamas galiu pasakyti, kad kiekvienas, pamaldžiai studijuojantis Mormono Knygą, gaus atsakymą, liudijantį apie jos dieviškumą (Moronio 10:4–5).

Praėjo daugiau nei dvidešimt metų po to, kai kartu su žmona prisijungėme prie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios.  Man pirmu Bažnyčios tikrumo įrodymu tapo Mormono Knyga. Mėgstu ją studijuoti, nes ji iš tiesų stiprina tikėjimą, suteikia viltį, moko mylėti, ji artina mus prie Viešpaties Jėzaus Kristaus. „Ir tie, kurie j[ą] priims su tikėjimu ir vykdys teisumą, gaus amžinojo gyvenimo karūną“ (DS 20:14).