Bažnyčia praneša apie naujus 2020 m. krašto vadovų paskyrimus

2020 m. rugpjūčio 1 d. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Rytų Europos krašto prezidentūroje įvyks šie pasikeitimai. Naująją krašto prezidentūrą sudarys Rytų Europos krašto prezidentas – vyresnysis Kristofelis Goldenas, pirmasis patarėjas – vyresnysis Hansas Teodoras Boumas ir antrasis patarėjas – vyresnysis Kirilas Pochilka.

Pirmajai Prezidentūrai ir Dvylikos Apaštalų Kvorumui vadovaujant, naujoji krašto prezidentūra dvasiškai vadovaus Bažnyčios nariams krašte ir vietiniams vadovams.

vadovai

Vyresnysis Kristofelis Goldenas

2001 m. kovo 31 dieną vyresnysis Kristofelis Goldenas buvo palaikytas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios visuotiniu septyniasdešimčių įgaliotiniu.

Anksčiau jis tarnavo Trečiajame septyniasdešimčių kvorume, visuotiniu Septyniasdešimčių įgaliotiniu Pietryčių Afrikos krašte, taip pat krašto septyniasdešimties nariu ir patarėju Afrikos krašte. Jis taip pat tarnavo Pietryčių Afrikos krašto prezidentu, pirmuoju ir antruoju patarėju Afrikos Vakarų krašte ir kunigystės ir šeimos departamento vykdančiuoju direktoriumi. Šiuo metu jis tarnauja Rytų Europos krašto prezidentu. Jis yra tarnavęs įvairiuose Bažnyčios pašaukimuose – nuolatiniu misionieriumi Pietų Afrikoje, apylinkės ir kuolo vaikinų prezidentu, instituto mokytoju, vyskupu ir kuolo prezidentu.

Vyresnysis Goldenas yra patyręs verslininkas bankininkystės, farmacijos ir rinkodaros srityse. Jis baigė Pietų Afrikos universitetą Pretorijoje, kur įgijo politikos mokslų ir tarptautinės politikos mokslų laipsnius.

Kristofelis Goldenas gimė 1952 m. birželio 1 d. Johanesburge, Pietų Afrikoje. 1981 m. gruodį jis vedė Dianą Normą Hulbert. Jie turi keturis vaikus.

 

Vyresnysis Hansas T. Boumas

Vyresnysis Hansas T. Boumas 2019 m. balandžio 6 dieną buvo palaikytas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios visuotiniu septyniasdešimčių įgaliotiniu.

Vyresnysis Boumas tarnavo daugelyje Bažnytinių pašaukimų – nuolatiniu misionieriumi Rytų Anglijos Londono misijoje, patarėju skyriaus prezidentūroje, skyriaus prezidentu, kuolo Vaikinų organizacijos prezidentu, patarėju kuolo prezidentūroje, kuolo prezidentu ir krašto septyniasdešimties nariu Europos krašte.

1980 m. Mavo Hoge Vught mokykloje vyresnysis Boumas įgijo administravimo laipsnį. Jis dirbo sekretoriumi, įdarbinimo specialistu ir pardavimų vadybininku.

Hansas Teodorusas Boumas gimė 1963 m. liepos 13 d. Amsterdame, Nyderlanduose. 1984 m. jis susituokė su Ariena Johana Brokziter. Jie turi tris vaikus.

 

Vyresnysis Kirilas Pochilka

2020 m. balandžio 4 d. vyresnysis Kirilas Pochilka buvo palaikytas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios krašto septyniasdešimties nariu. Šiuo metu jis tarnauja Baltijos misijos prezidentu.

Prieš pašaukimą misijos prezidentu, vyresnysis Pochilka tarnavo Kijevo Ukrainos kuolo prezidentu. Jis taip pat tarnavo kuolo prezidentūros nariu ir skyriaus prezidentu. Jis buvo nuolatinis misionierius Ukrainos Donecko misijoje.

Vyresnysis Pokhilka turi ekonomikos bakalauro ir magistro laipsnius. Per savo karjerą jis dirbo įvairiose pareigose, tarp jų – Kijevo Ukrainos šventyklos registratoriumi.

Kirilas Pochilka gimė 1975 m. spalio 12 d. 2002 m. rugsėjį jis vedė Jeleną Terechovą. Jie turi du vaikus.