Šeimos namų vakaro pamoka

Pasiruošimas įeiti į šventyklą

Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


Daina: „Viršūnėj vėliava“ (Giesmės, 5: muzika, natos)

Veikla

Gelbėtojas

„Ateikite, ir kopkime į Viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo Namus, kad jis parodytų mums savo kelius, kad eitume jo takais.“

Izaijo 2:3

Drauge su šeima perskaitykite giesmės „Viršūnėj vėliava“(Giesmės, 5) žodžius. Paskui perskaitykite Izaijo 2:2–3. Paklauskite:

 • Apie ką yra ši giesmė ir ši Raštų ištrauka? (apie šventyklas)
 • Ar visos šventyklos stovi ant kalno?

Šeimos nariams parodykite skirtingų šventyklų paveikslėlius ir leiskite jiems įsitikinti, kad ne visos šventyklos stovi ant kalno.

Paklauskite:

 • Kodėl, jūsų manymu, šventyklas kartais lygina su kalno viršūne?

Paaiškinkite, kad Izaijo 2:2–4 iš esmės kalba apie tai, kad kai Viešpaties žmonės ims Jį ir Jo namus laikyti aukščiau visko ir kai jie aktyviai sieks Jo patarimo, lankydamiesi Jo namuose, tarp jų bus įkurta Sionė ir įsigalės taika ir jie gaus amžinojo gyvenimo pažadą. Šiuolaikiniai pranašai mus mokė tos pačios doktrinos. Prezidentas Hovardas V. Hanteris sakė:

„Paverskime šventyklą, garbinimą šventykloje, šventyklos sandoras ir santuoką šventykloje mūsų didžiausiu tikslu žemėje ir svarbiausiu žemišku patyrimu“ (Conference Report, Oct. 1994, 118; or Ensign, Nov. 1994, 88).

Kartu perskaitykite Izaijo 2:6–9 ir išvardykite, kas, pasak Viešpaties, neleido žmonėms tuo metu gauti šventyklos palaiminimų. Pateikite šiuolaikinius kiekvienos iš išvardintų priežasčių pavyzdžius.

Paklauskite:

 • Kodėl svarbu būti pasiruošusiam įeiti į šventyklą?

Perskaitykite šį vyresniojo Raselo M. Nelsono iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo teiginį:

„Pamenu, kai buvau mažas berniukas, pasakiau savo tėvams, kad noriu mokytis universitete. Jie atsakė, kad galėsiu, bet tik jei labai stengsiuosi mokykloje ir atitiksiu visus priėmimo į universitetą reikalavimus. Panašiai mes turime atitikti priėmimo į šventyklą reikalavimus. Tam ruošiamės fiziškai, protiškai ir dvasiškai“ (Russell M. Nelson, 'Prepare for the Blessings of the Temple', Liahona, Nov. 2010).

Paklauskite:

 • Kaip šventyklai galime ruoštis dvasiškai?

Galite pasiūlyti savo šeimai perskaityti Psalmių 24:3–4 ir aptarti, ką, jų manymu, reiškia „rankos nekaltos ir širdis tyra“. Taip pat galite perskaityti DS 97:15–17 ir aptarti, kodėl norint įeiti į šventyklą, privaloma būti dvasiškai tyru.

Tada paklauskite:

 • Kaip galime geriau protiškai pasiruošti šventyklai?

Galite perskaityti ir aptarti šį vyresniojo Nelsono patarimą:

„Svarbu, […] kad mąstytumėte apie šventykloje mums pateiktus simbolius ir pamatytumėte įspūdingą kiekvieno simbolio reikšmę. Šventyklos apeigos taip persmelktos simboline reikšme, kad apie ją visą gyvenimą būtų galima produktyviai mąstyti ir iš to mokytis.“ (Richard G. Scott, Conference Report, Apr. 1999, 33; or Ensign, May 1999, 27.) Šventyklos mokymai yra nuostabiai paprasti ir paprastai nuostabūs. Juos supranta turėję mažai galimybių įgyti išsilavinimą, bet taip pat jie gali sužadinti išsilavinusiųjų intelektą“ (Russell M. Nelson, 'Prepare for the Blessings of the Temple', Liahona, Nov. 2010).

 • Aptarkite, kaip jūsų šeima gali fiziškai ruoštis šventyklai (turime būti tvarkingi ir švarūs ir deramai apsirengę, turime taupyti kelionei į šventyklą ir t.t.).

Paliudykite apie šventyklos palaiminimus jūsų gyvenime.

Taip pat pakvieskite paliudyti savo šeimos narius.

Drauge galite išnagrinėti bet kurį iš šių straipsnių:


Vaišės: Sausainiai su šokolado gabalėliais

 • 270 g miltų,
 • 1 ¼ šaukštelio sodos,
 • 1 šaukštelis kukurūzų krakmolo,
 • 1 šaukštelis druskos,
 • 200 g sviesto,
 • 200 g cukraus,
 • 200 g rudo cukraus,
 • 2 šaukšteliai vanilinio cukraus,
 • 2 kiaušiniai,
 • 3 susmulkintos šokolado plytelės.

Įkaitinkite orkaitę iki 175°C temperatūros. Sumaišykite miltus, kepimo miltelius, kukurūzų krakmolą ir druską. Kitame dubenyje apie minutę plakite ištirpintą sviestą, abiejų rūšių cukrų ir vanilę. Pridėkite po kiaušinį, kiekvieną gerai įplakdami. Plakimo greitį sulėtinkite ir po truputį sudėkite birius ingredientus. Suberkite šokolado gabalėlius.

Iš tešlos suformuokite kamuoliukus ir ant kepimo popieriumi išklotos skardos išdėliokite 5 cm atstumu. Jei norite, galite pagardinti trupučiu jūros druskos. Kepkite 11–13 minučių, kepimui įpusėjus apsukite skardą. Išimkite iš orkaitės ir, sudėję į lėkštę, palikite 3–4 minutėms atvėsti. 

Vaišės