Pasiruošimas Jo atėjimui

antrasis atėjimas

Visais laikais Jėzaus Kristaus pasekėjai su džiaugsmu laukė Jo antrojo atėjimo. Tačiau prieš antrąjį atėjimą žmonės žemėje patirs didžių negandų ir išmėginimų. Dievas nori, kad mes būtume tam visokeriopai pasiruošę. Mūsų pasiruošimas labai priklauso nuo mūsų tikėjimo. Galbūt manome, kad mums jo užtenka, tačiau Luko 18:8 Jėzus klausė: „Ar atėjęs Žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą?“ Kažin, ar Jis taip sakytų, jeigu nemanytų, kad tikėjimą surasti tikrai bus sunku. O apaštalas Paulius (2 Kor 13:5) duoda mums tokį patarimą: „Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Ištirkite save!

Kaipgi galėtume tai atlikti? Siūlau keletą paprastų klausimų, kurie padės patikrinti savo tikėjimą. Jei norime gauti Evangelijos palaiminimų pilnatvę šiame gyvenime, pasiruošti Jėzaus Kristaus atėjimui ir galiausiai paveldėti amžinąjį gyvenimą į tuos klausimu turime atsakyti teisingai. Pirmasis klausimas yra toks: ar mes garbiname vienintelį tikrąjį ir gyvąjį Dievą? Netikrų dievų garbinimas neatneš mums išgelbėjimo. Tikri tikintieji garbina šventą esybę, „dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių Sukūrėją!“ (Apr 14:7) Jis yra mūsų dangiškasis Tėvas, davęs savo vaikams išgelbėjimo planą, kad šie galėtų tobulėti ir tapti kaip Jis.

Antrasis klausimas: ar tikime Adomo nuopuolį? Išgelbėjimas neįmanomas, jei tuo netikime. Pradžioje Adomas ir Ieva buvo „nekaltumo būsenoje, neturėdami džiaugsmo, nes nepažinojo nelaimės; nedarydami gera, nes nepažinojo nuodėmės“ (2 Nef 2:23). Tačiau „Adomas nupuolė, kad galėtų būti žmonės; o žmonės yra, kad galėtų džiaugtis“ (2 Nef 2:25). Taip pasaulyje atsirado mirtis, o gyvenimas žemėje tapo išbandymo laikotarpiu.

Iš to išplaukia trečiasis klausimas: ar tikime Jėzaus Kristaus Apmokėjimą? Į šį klausimą puikiai atsakė Jobas (Jobo 19:26): „Juk aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas; galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje. Net tada, kai liga bus suėdusi mano odą, dar savo kūne regėsiu Dievą. Aš pats jį regėsiu akimis savo, o ne kito! To trokšta širdis mano krūtinėje!“ Jėzus buvo nukryžiuotas, mirė, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų, kur valdo sėdėdamas visagalio Dievo Tėvo dešinėje. Ir Jis netrukus sugrįš pas žmones. Jis yra vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Jis įgyvendina žmogaus nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą. Jis yra mūsų brolis ir draugas, bet ne tik. Jis yra mūsų Karalius, mūsų Gelbėtojas, mūsų Išpirkėjas ir mūsų Dievas, ir toks Jis pasiliks visą amžinybę.

Tai yra mūsų viltis. Jei išlaikysime tikėjimą, sugebėsime įveikti visus sunkumus šio gyvenimo kelyje ir tapsime Dievo karalystės paveldėtojais.