Krašto vadovų žinia

Pažinkime mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų

Žinau, kad Jo sūnus Jėzus Kristus išpirko mus iš nuodėmės. Pažadu jums, kad melsdamiesi, studijuodami Raštus, tarnaudami kitiems, sudarydami sandoras su Viešpačiu ir liudydami apie Jį, dar geriau pažinsite savo Gelbėtoją Jėzų Kristų.

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
Vyresnysis Tarmo Lepas, Estija
Vyresnysis Tarmo Lepas, Estija Septyniasdešimties narys krašte, Šiaurės Europos kraštas

Apie Jėzų Kristų, Jo gyvenimą ir mokymus misionieriai man papasakojo, kai buvau jaunas. Dabar, po 30 narystės Bažnyčioje metų, kartais savęs klausiu, ar tikrai pažįstu savo Gelbėtoją Jėzų Kristų. Atsakymas yra taip, pažįstu Jį, ir jūs Jį pažįstate.

Tačiau, kaip susvetimėjame su žmonėmis, su kuriais ilgai nebendraujame, taip ir mūsų Gelbėtojas gali tapti mums svetimas. Jo pažinimas yra nuolatinis procesas. Noriu su jumis pasidalyti kai kuriais veiksmais, kurie man padėjo atrasti Kristų ir geriau Jį pažinti.

pix2

Malda

Knygelėje „Ištikimi tikėjimui“ apie maldą mokoma: „Jūsų Dangiškasis Tėvas myli jus ir žino, ko jums reikia, bei nori, kad bendrautumėte su Juo per maldą. […] Kai išsiugdysite įprotį malda artintis prie Dievo, jūs pažinsite Jį ir kas kartą labiau prie Jo artėsite. Jūsų troškimai taps panašesni į Jo. Galėsite užsitarnauti sau ir kitiems palaiminimus, kuriuos Jis pasirengęs jums duoti, jei tik prašysite su tikėjimu.“ (1) Kai pradėjau melstis, suartėjau su savo Dangiškuoju Tėvu ir Jo Sūnumi. Reguliari malda padeda išlaikyti artimus santykius. Esu dėkingas už maldos galią.

pix3

Šventųjų Raštų studijavimas

Mormono Knygoje Mozijo sūnūs apibūdinami tokiais žodžiais: „[…] ir jie sustiprėjo tiesos pažinime; nes jie buvo sveiko supratimo vyrai ir stropiai tyrinėjo Raštus, kad pažintų Dievo žodį.“ (2) Kasdienis Raštų studijavimas padeda mums būti imliems Šventosios Dvasios kuždesiams. Jis stiprina mūsų tikėjimą, padeda mums atsispirti pagundoms ir mokytis pažinti mūsų Dangiškąjį Tėvą ir Jo mylimą Sūnų.

pix4

Tarnavimas

Raštų skaitymas padeda mums pažinti Gelbėtoją. Tačiau vien pažinti Jį nepakanka, mes turime tapti panašūs į Jį. Kad taptume panašūs į Gelbėtoją, turime veikti. Tarnaudami kitiems esame Kristaus bendratarniai.

Kai buvau jaunas Bažnyčios narys, mano tėvynėje buvo sunkūs laikai ir daugelis patyrė finansinių sunkumų. Kartais nunešdavau maisto mūsų skyriaus nariams ir palikdavau prie jų durų anonimiškai. Man patiko galvoti, kad radę maišelį su maistu, nežinodami, kas jį atnešė, padėkos Dievui, o ne man. Vienas iš mano mėgstamiausių Raštų palyginimų yra palyginimas apie gailestingąjį samarietį. Samarietis tą konkrečią dieną neplanavo jokių gerų darbų, bet pamatė poreikį ir ėmė veikti. Šio pasakojimo pabaigoje Jėzus įstatymo mokytojui tarė: „Eik ir tu taip daryk!“ (3) Ši Jėzaus žinia skirta ir mums. Padėdami kitiems, galėsime jaustis taip, kaip jautėsi Jėzus, tarnaudamas kitiems.

pix5

Sandoros

Sandoriai sudaromi tarp dviejų ar daugiau partnerių. Kai sudarome sandoras Bažnyčioje, mes esame vienas iš partnerių, o kitas partneris yra Dievas. Mūsų pirmoji sandora yra krikšto sandora, ir sudarydami šią sandorą pažadėjome prisiimti Jėzaus Kristaus vardą. Sekmadieniais dalyvaujame sakramento susirinkime, kad atnaujintume krikšto sandorą. Šventyklose sudarome sandoras, kurios galios net ir palikus šį pasaulį.

Prezidentas Nelsonas sakė, kad mes „gauname daugiau Gelbėtojo galios savo gyvenime, kai sudarome šventas sandoras ir tiksliai jų laikomės. Mūsų sandoros suriša mus su Juo ir teikia dieviškos galios.“ (4) Kad padėtume kitiems padidinti Gelbėtojo galią savo gyvenime, galime padrąsinti juos ir padėti jiems priimti dieviškas apeigas ir sandoras.

Baptism

Liudijimas apie Jėzų Kristų

Mūsų asmeninis liudijimas paprastai prasideda nuo kieno nors kito liudijimo. Mano sesuo pasidalijo su manimi savo liudijimu po savo krikšto. Norėjau išgirsti daugiau apie tai, ką ji liudijo. Tada atėjo misionieriai ir liudijo apie Jėzų Kristų, Jo Evangeliją ir atkurtą bažnyčią. Tai buvo taip galinga, kad visiškai pakeitė mano gyvenimą. Akimirksniu ateistas tapo tikinčiuoju, norinčiu sekti Kristaus mokymais ir pavyzdžiu. Lygiai taip pat mūsų liudijimas gali pakeisti kito žmogaus gyvenimą. Dėl mūsų liudijimo kiti gali pažinti Kristų, kurio anksčiau nepažinojo.

Liudiju jums, jog žinau, kad turime mylintį Dangiškąjį Tėvą. Žinau, kad Jo sūnus Jėzus Kristus išpirko mus iš nuodėmės. Pažadu jums, kad melsdamiesi, studijuodami Raštus, tarnaudami kitiems, sudarydami sandoras su Viešpačiu ir liudydami apie Jį, dar geriau pažinsite savo Gelbėtoją Jėzų Kristų.


1. „Ištikimi tikėjimui“, Malda, p. 95
2. Almos 17:2
3. Luko 10:37
4. Prezidentas Raselas M. Nelsonas, „Semkimės Jėzaus Kristaus galios savo gyvenimui“, 2017 m. balandžio visuotinės konferencijos medžiaga.