Penki būdai švęsti šabo dieną su šeima

Pateikė E. Džefris Hilas, LDS.org Church News bendradarbis

Šeima

Kiekvienas Jėzaus Kristaus Bažnyčios narys gali lengvai išvardinti, ką galime padaryti, kad deramai švęstume šabo dieną. Daugiau išradingumo reikia, kad sugalvotume ką šeima, kurioje yra skirtingo amžiaus vaikų, gali padaryti, kad sekmadienis būtų ypatinga, dvasinga diena. Dauguma šeimų bando, klumpa ir vėl bando. Tai sunku. Bet tos šeimos, kurios neatlyžta, kol randa joms tinkamus būdus sėkmingai švęsti šabo dieną, sulauks tokių palaiminimų kaip stipresni šeimos ryšiai, malonesnis bendravimas, Dvasios gausybė ir daugiau džiaugsmo šeimoje.

Pateikiu penkis principus ir daug pritaikymo pavyzdžių, kurie gali padėti šeimoms sekmadienį paversti šventa diena.

1. Garbinkite drauge su šeima

Šalia bažnyčios susirinkimų lankymo drauge yra daug kitų būdų, kaip šeima gali šabą paversti garbinimo diena.

Šeštadienio vakarą nueikite miegoti anksti. Sekmadienį šeima garbins Viešpatį geriau, jei tą naktį bus gerai pailsėjusi. Pirmiausia anksti gultis išmokykite vaikus ir skatinkite paauglius šeštadienio vakarą grįžti namo deramu laiku.

Melskitės ir skaitykite drauge. Dėl to, kad šabas yra išskirtinė diena, nedera  nukrypti nuo kasdienės šeimos maldos ir Raštų skaitymo rutinos. Skaitykite Raštus tokiu tempu, kuris šeimos nariams patinka. Raštų studijavimas su šeima gali padėti jauniems vaikams anksti išmokti skaityti. Jei išmokysite juos atpažinti frazę „Ir buvo taip,“ jie galės reguliariai įnešti savo indėlį, kai šeima skaitys Mormono Knygą.

Šeima

Teikite kunigystės palaiminimus. Šabas yra puiki diena tėvų ir vaikų širdims atgręžti vienoms į kitas per tėvo palaiminimus. Taip pat tėveliai gali vaikams skaityti savo patriarchalinius palaiminimus ir kalbėti apie juose duotus patarimus.

Pasninkaukite su šeima. Prieš pasninko sekmadienį šeima gali drauge pavalgyti šeštadienio pietus ar vakarienę, aptardama ateinančio pasninko tikslus. Pasninko metu jie galėtų priminti vieni kitiems tuos tikslus. Tėveliai gali skatinti vaikus pasninkauti pagal jų amžių (mažiems vaikams pakanka praleisti tik vieną valgymą). Pasninką užbaikite melsdamiesi su šeima dėl to pasninko tikslų. Paklauskite vaikų, ką jie patyrė pasninkaudami ir apie galimai gautus Dvasios nurodymus.

Skelbkite Evangeliją. Kartu nuspręskite susidraugauti su kaimynystėje gyvenančia kito tikėjimo šeima ir suplanuokite veiklą su jais. Esant tinkamai progai pakvieskite tą šeimą su jumis eiti į bažnyčią. Taip pat visus šeimos narius galite pakviesti parašyti savo liudijimus Mormono Knygose, kurias padovanosite savo draugams ir pažįstamiems. Taip pat galite tai šeimai duoti vieną iš Bažnyčios dalinamųjų kortelių.

Gelbėkite mirusiuosius. Sekmadienis yra gera diena šeimos istorijos darbui. Padėkite vaikams pažinti savo šeimos istoriją pasakodami arba skaitydami apie jų protėvius. Rinkite šeimos atsivertimo istorijas. Dideliame žemėlapyje pažymėkite, kur protėviai, gimė, susituokė ir mirė. Galite paruošti pietus su kažkurio protėvio šaliai būdingu maistu. Su kiekvienu vaiku sudarykite keturių kartų genealoginę schemą.

Šeima

Nesiilsėkite nuo šabo dienos. Kai su šeima atostogaujate, kad ir kur būtumėte, susitvarkykite ir nueikite į sekmadienio susirinkimus. Jei jūsų atostogavimo vietoje susirinkimų nėra, gaukite  leidimą ir surenkite savo šeimos sakramento susirinkimą.

2. Padarykite šabo dieną išskirtinę

Kaip garbinimo diena, sekmadienis turi skirtis nuo kitų savaitės dienų. Rūpestingai kontroliuodamos namų atmosferą, šeimos gali padėti sukurti ir išlaikyti pagarbumą tą dieną.

Sekmadienį turi skirtis išvaizda. Vilkėjimas gražiais rūbais visą dieną gali mums padėti švęsti šabą. Mergaitės gali vilkėti sukneles, o berniukai gražius marškinius ir kelnes. Svarbiausia ne tai, ką vilkime, o tai, kad drabužiai atspindėtų tą dvasią, kurią šeima nori jausti per šabą. Tai nebūtinai turi būti bažnytiniai rūbai, bet jie turi būti gražesni nei kasdieniai rūbai. Net maisto ruošimas ir tvarkymasis atrodo sekmadieniškiau, kai šeima vilki gražius drabužius ir prijuostes.

Sekmadienis turi skirtis muzika. Šeimos gali kruopščiai rinktis muziką, kurios klausosi sekmadieniais. Tinkama muzika gali sukurti pagarbumo nuotaiką namuose. Šeimos gali pageidauti susilaikyti nuo kasdienės muzikos šią šventą dieną. Yra daugybė kompaktinių plokštelių su religinės tematikos muzika. Taip pat šeimos gali giedoti giesmes, pradinukų daineles, šeimos dainas ir kitą įkvepiančią muziką. 

Šabo dienos šventimas

Sekmadienis turi skirtis savijauta. Mažiems vaikams reikia žaisti. Jie visą dieną tyliai neišsėdės ant sofos. Kaip tėvai jūs galite padėti jiems pasirinkti tinkamas veiklas, kurios derintųsi su tuo, kaip norite jaustis šabo dieną. Atsidėkite tylius sekmadieniui tinkančius žaislus, kuriais nežaidžiate kitomis dienomis. Galite žaisti sekmadieniui tinkamus spėlionių žaidimus, kai vieni šeimos nariai vaidina Raštų veikėjus, o kiti turi atspėti kas vaidinama. Galite kartu su šeima sudėti religinės tematikos dėliones. Arba galite drauge žaisti klausimais-atsakymais iš Mormono Knygos. Galimybių yra begalė.

Sekmadienis nėra tinkamiausia diena vaikams žaisti su draugais. Jis geriau tinka vaikams žaisti su savo tėvais ir šeimos nariais. Ir galiausiai, jei norime sekmadienį jausti šventumą, šeima gali pasirinkti nežiūrėti televizoriaus, nenaršyti interneto ir nežaisti kompiuterinių žaidimų. Jei sekmadienį yra televizijos laida, kurią jūsų šeima labai norėtų pamatyti, galite ją įsirašyti ir pažiūrėti kitos dienos vakare.

Sekmadienis turėtų skirtis valgiais. „Sekmadienio pietūs“ yra tradicija, kuri suburia šeimos narius skaniai pavalgyti ir maloniai pabendrauti. Per dažnai tai trukdo mėgautis sekmadieniu už maistą atsakingam asmeniui (dažniausiai mamai). Tačiau, jei visi šeimos nariai prisidės prie maisto ruošos, o vėliau prie tvarkymo, ši tradicija gali sustiprinti sekmadienio dvasią. Valgykime neskubėdami ir pripildykime sielą bendravimo ir dėkingumo, o ne tik pilvą maisto.

Šeima kartu

3. Stiprinkime šeimos santykius.

Kadangi sekmadienį šeimos nariai leidžia laiką drauge, tai gera proga jiems geriau vieniems kitus pažinti ir sustiprinti tarpusavio santykius.

Aukštinkime santuoką. Kartu su šeima skaitykite senus meilės laiškus, parašytus meilinimosi laikotarpiu ir pirmais santuokos metais. Apžvelkite to laikotarpio dienoraščius, fotoalbumus ir vaizdajuostes. Vaikams yra gera matyti, kad jų tėvai patyrė jauną romantišką meilę. Kartais geriausia, ką pora gali padaryti stiprindama savo santykius šabo dieną tai drauge nusnausti.

Rašykite bendrą šeimos istoriją. Rašykite šeimos istoriją, susidedančią iš ryškiausių akimirkų nuo tėvų meilinimosi laikų iki dabar. Informaciją tokiai istorijai imkite iš iškarpų albumų, fotoalbumų ir šeimos vaizdo medžiagos. Galite paprašyti, kad šeimos nariai atsineštų savo dienoraščius ir pasidalintų prasmingais įrašais. Arba galite visus šeimos narius paprašyti atsakyti į klausimą „Kada mūsų šeima buvo labai suartėjusi?“. 

Drauge skaitykite ir eikite pasivaikščioti. Išeikite iš namų lėtam šeimyniniam sekmadienio popietės pasivaikščiojimui ir drauge gėrėkitės Dievo kūrinijos grožybėmis nuostabioje gamtoje. Tegul vaikai kalbasi apie ką nori. Stenkitės ne kalbėti, o klausyti. Šeimyninis skaitymas taip pat padeda stiprinti šeimos santykius. Šeimos nariai galėtų garsiai skaityti Bažnyčios žurnalus, įkvepiančią klasiką, biografines ar religines knygas.

Vaikas su tėvais

Palaikykite ryšius. Sekmadieniai taip pat yra geras metas šeimoms palaikyti ryšius su giminaičiais ar toli nuo namų esančiais šeimos nariais. Surinkite šeimos narius ir paskambinkite seneliams, dėdėms, tetoms, pusbroliams ir pusseserėms, anūkams ir šeimos nariams, esantiems toli nuo namų dėl studijų, darbo ar kitų priežasčių. Galite parašyti šeimos laišką ar išsiųsti siuntinį šeimos nariui, tarnaujančiam misijoje ar kariuomenėje.

4. Planuokite šeimos laimę

Sekmadienis yra gera diena planuoti šeimos ateitį nustatant tikslus ir koordinuojant tvarkaraščius.

Nustatykite poros ir šeimos tikslus. Poros ir šeimos gali planuoti savo ateitį nustatydamos formalius tikslus ateinančiai savaitei, mėnesiui ar metams (ar dešimtmečiui, ar šimtmečiui). Galites įsivaizduoti savo santuoką ir šeimą po 15 metų ir dienoraštyje smulkiai aprašyti, kas jūsų šeimoje vyks 2017 metais. Taip pat galėtų būti smagu surašyti 100 dalykų, kuriuos šeima nori padaryti per ateinančius 25 ar 50 metų. Nustebsite, kiek daug jų padarysite, jei aprašysite.

Renkite šeimos tarybas. Renkite kassavaitinį šeimos susirinkimą, kuriame visi šeimos nariai galėtų išsakyti savo poreikius ir norus. Nustatykite šeimos tikslus, susijusius su šventyklos darbu, misionierišku darbu ir šventųjų tobulinimu. Tai taip pat geras metas peržvelgti jūsų šeimos kalendorių ir suplanuoti savaitę. Taip pat galite nuspręsti atsisėsti su kiekvienu vaiku ir padėti jam ar jai nusistatyti asmeninius tikslus.

5. Tarnaukite kitiems

Sekmadienis yra puiki proga su šeima tarnauti kitiems. Atverdami savo namų duris ir ieškodami tarnavimo galimybių bendruomenėje galite rasti daug būdų patirti tarnavimo džiaugsmą šią dieną.

Tarnaukite su šeima. Galite pakviesti kitą šeimą sekmadienio pietų ir deserto. Arba galite visi pagaminti ką nors skanaus ir su šeima nunešti draugams ar naujiems kaimynams. Taip pat yra daug sekmadieniui tinkamų tarnavimo galimybių platesnėje bendruomenėje. Galite nueiti į senelių namus ir surengti šeimos vakaronę ar muzikinę programėlę, arba paprasčiausiai pakalbėti su ten gyvenančiais žmonėmis. Galite aplankyti draugus, artimuosius ar bažnyčios narius, esančius ligoninėje. Taip pat galite susisiekti su nemokama valgykla ar benamių prieglauda ir tarnauti ten, pavyzdžiui dalinant maistą.

Šeima eina į svečius

Šios idėjos ir praktiniai pasiūlymai iliustruoja, kad yra daug būdų sėkmingai švęsti šabą su šeima. Tai nelengva, bet atkakliai ieškodamos šeimos gali rasti veiklas, kurios būtų ir smagios, ir prasmingos visiems šeimos nariams. O šabo dienos laikymas šventa ne tik pakvies Dvasią, bet tobulins šeimos narių bendravimą, ugdys meilę bei mandagumą santuokoje ir stiprins visų šeimos narių santykius. Dėl to verta stengtis.