Krašto vadovų žinia

Pirmoji tiesa

Mūsų svarbiausioji doktrina yra ta, kad esame Tėvo Danguje vaikai. Šis dieviškas ryšys svarbiausias.

Jésus avec des enfants
Vyresnysis Alanas T. Filipsas, Anglija
Vyresnysis Alanas T. Filipsas, Anglija Krašto Septyniasdešimties narys

Visuomenė bando mus įtikinti, kad mūsų tapatybė ir vertės jausmas kažkaip susiję su turtais, įtakingomis pareigomis ir kitų žmonių pripažinimu. Ji ragina mus daugiau dėmesio skirti „turėjimui“, o ne „buvimui“.1 Tačiau dažnai šis kelias lemia, kad visą gyvenimą konkuruojame ir lyginamės, todėl daugelis iš mūsų jaučia nerimą, nepasitenkinimą ir vis didesnę atskirtį. Tik nedaugelis išvengia dažnų ir negailestingų žinučių, kad esame per prasti arba kad tiesiog neatitinkame lūkesčių.

Tai gerai apgalvota apgaulė.

Priešininkas supranta tapatybės svarbą ir nenori, kad sužinotume ar suprastume, kas iš tikrųjų esame. Tačiau esame kai kas daugiau, nei pasaulis norėtų, kad manytume. Galbūt daugiau, nei patys įsivaizduojame ar suvokiame.

Keturiasdešimt dienų ir naktų Gelbėtojas praleido Judėjos dykumoje, pasninkaudamas, bendraudamas su Tėvu ir ruošdamasis savo oficialiai žemiškajai misijai.2 Būtent tuo metu priešininkas gundė Jį, viliodamas numalšinti savo fizinį apetitą, siekti visuomenės pripažinimo ir priimti pasaulio turtus arba galią žmonėms.3 Tačiau Džeimsas E. Talmedžas atkreipė dėmesį į pagundą, dar klastingesnę nei šie trys visa apimantys gundymai,4 išreikštą klausimu „Jei Tu Dievo Sūnus“. Priešininkas norėjo, kad Kristus suabejotų tuo, kas Jis yra.

Laimei, Jis išliko ištikimas ir tvirtas. Kristus žinojo, kas Jis yra. Ir tai Jo dieviškajai misijai suteikė galios, jėgos, tikslo ir kryptingumo. To didybę matome, kai Jis stovi Nazareto sinagogoje, skaito pranašo Izaijo žodžius ir aiškiai bei nedviprasmiškai praneša apie savo dieviškąją sūnystę.5

E Vërteta e Parë

Delfuose virš Apolono šventyklos prieangio yra užrašyti žodžiai „Pažink save“ (senovės graikų kalba gnothi seauton). Šią trumpą, vos dviejų žodžių ilgumo sentenciją per visą istoriją aptarinėjo Sokratas, Platonas, Emersonas, Ruso ir daugybė kitų žmonių. Visi pripažįsta, kad žinojimas, kas esame, suteikia galios.

Kaip ir Gelbėtojui, žinojimas, kas iš tiesų esame, gali padėti pasirinkti, kaip elgtis, teikti jėgų ir rodyti kryptį visą gyvenimą. Štai kodėl priešininkas taip atkakliai siekia, kad abejotume savimi. Abejonė yra galingas jo įrankis ir rykštė visame dabartiniame pasaulyje. Jis nenori, kad turėtume jėgų, galios, ramybės ir kryptingumo. Jis nori, kad jūs ir aš abejotume savo gebėjimais, sprendimais, verte ir ypač savo tapatybe. Be to, šiuolaikiniame gyvenime kartais jaučiamės prislėgti, vieniši, pamiršti, atsidūrę ne savo vietoje ir, kartais, nevisaverčiai.

Tačiau kai iš tiesų suprantame esą Dievo vaikai, pradedame save matyti taip, kaip Jis mus mato. Pamatome savo gerumą ir tikrąjį potencialą. Tai darydami mes elgiamės ir mąstome kitaip. Mes mažiau teisiame, lengviau atleidžiame ir esame labiau linkę mylėti, tarnauti, pakylėti ir paguosti vieni kitus. Pagrindinį dėmesį skiriame ne „turėjimui“, o „buvimui“ ir ryšiams su kitais žmonėmis. Vyresnysis Džefris R. Holandas mokė, kad pirmoji didžioji tiesa visatoje yra ta, jog Dievas mus myli. Jis myli mus iš visos širdies, be jokių išlygų ar kompromisų.6

Pirmoji tiesa yra galinga. Dievas jus myli ir jūs esate Jo vaikas. Tai yra jūsų amžinosios tapatybės dalis. To niekas negali pakeisti. Vyresnysis Uchtdorfas mokė: „Jūs esate didingiausios ir šlovingiausios esybės Visatoje sūnūs ir dukterys. Jis myli jus beribe meile.“7

Abejonėse skendinčiame pasaulyje neabejokite savo verte ir tuo, ką apie jus mano Dangiškasis Tėvas. Stenkitės matyti daugiau nei netobulumą ir abejones savimi ir suvokite, kas iš tiesų esate.8

Vienas iš gyvenimo tikslų yra pažinti Dievą ir Jėzų Kristų.9 Tačiau taip pat svarbu „pažinti save“ ir suprasti savo dieviškąją tapatybę.

Mūsų svarbiausioji doktrina yra ta, kad esame Tėvo Danguje vaikai. Šis dieviškas ryšys svarbiausias. Naujajame Testamente gausu mokymų, kurių dėmesio centre susigrąžinimas to, kas buvo prarasta ir Jam labai brangu. Tėvo ir Sūnaus prioritetas yra aiškus. Tai – jūs. Jūs esate Jo darbas ir Jo šlovė. Jūs esate Jo džiaugsmo šaltinis. O Jėzaus Kristaus Apmokėjimas yra didžiausia Dangiškojo Tėvo meilės jums išraiška.10

Pirmoji didžioji tiesa yra ta, kad Dievas jus myli. Jūs esate Jo vaikas ir esate Jam svarbus. Tai liudiju Jėzaus Kristaus vardu, amen.


Nuorodos

1 Erich Fromm (1976) To Have or to Be. United States. Harper & Row

2 Mato 4:1–11

3 David O. McKay, Conference Report, Oct. 1911, p. 59.

4James E. Talmage, Jesus the Christ, Chapter 10: In the Wilderness of Judea, 1915

5 Luko 4:18–21

6 Vyresnysis Džefris R. Holandas, „Didžiausias turtas“, 2021 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga

7 Elder Dieter F. Uchtdorf, The Reflection in the Water, CES fireside at Brigham Young University, 1 November 2009.

8 Elder Dieter F. Uchtdorf, The Reflection in the Water, CES fireside at Brigham Young University, 1 November 2009.

9 Jono 17:3

10 Jono 3:1