Pirmosios Prezidentūros 2020 m. kalėdinis minėjimas