Rytų Europos krašto planas

Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į apygardos ir skyrių vadovus