2019 metų Rytų Europos krašto planas

    Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į apygardos ir skyrių vadovus