Šeimos namų vakaro pamoka

Magnetai ir moralė

 | Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


Daina: „Duok man dar šventumo“ (Giesmės, 65: muzikažodžiai)

Veikla

Mokymasis

Šeimos narių paklauskite:

 • Ar jums patinka mokytis kažko naujo?
 • Ar galite pateikti pavyzdį, ko neseniai išmokote? (Prieš pamoką visiems arba keliems šeimos nariams duokite užduotį papasakoti, ką naujo jie išmoko pastaruoju metu.)

Paprašykite šeimos narius prisiminti vaikystę, kai jie išmoko kažką įdomaus – iš knygos, tėvų ar kt. Tėvai gali papasakoti vaikams, ko jie klausinėdavo būdami maži. Šeimos nariams priminkite, kad nuo pat gimimo vaikai yra smalsūs ir trokšta žinių. Paklauskite:

 • Kodėl, jūsų manymu, žmonės gimsta su tokiu dideliu noru mokytis, bet dažnai, jiems augant, tas noras blėsta, o kartais iš viso išnyksta?

Pakvieskite ką nors iš šeimos narių perskaityti DS 93:29–39. Pabrėžkite, kad mums visiems duotas gebėjimas gauti visą šviesą ir visą tiesą. Bet mes galime pasinaudoti valios laisve ir „nepriim[ti] šviesos“ (žr. 31 eil.) ir, jei mes nepaklūstame Dievui, „tas nelabasis ateina ir atima […] šviesą“ iš mūsų.

Paprašykite šeimos narių pagalvoti, kokiais metodais naudojasi „tas nelabasis“, kad nuvestų mus šalin nuo šviesos ir tiesos. Galite aptarti, ką galvojame ir jaučiame, kai nėra noro mokytis.

Paaiškinkite, kad tik Jėzus yra tobulas. Kartu galite išnagrinėti DS 93:11–19 ir rasti, kaip Viešpats gavo tiesos pilnatvę iš savo Tėvo. Jėzus sakė, kad vieną dieną ištikimieji galės pasiekti tą patį žinių lygį kaip Jis (žr. DS 93:18–20).

Kartu perskaitykite DS 88:67. Paklauskite:

 • Jei mes galime „suvok[ti] viską“ paklusdami Dievo įsakymams su akim, pašvęsta vien Jo šlovei, ar tai reiškia, kad mums pakanka dvasinių žinių ir mums nereikia lankyti mokyklos ir skaityti kitų knygų, išskyrus Raštus?

Perskaitykite šiuos prezidento Brigamo Jango žodžius:

„Jėzaus Kristaus religija ne tik supažindina žmones su Dievo dalykais ir ugdo jų aukštą moralę ir tyrumą, bet ir visokeriopai ragina ir skatina plėsti žinias ir lavinti protą visose technikos, meno ir mokslo srityse, nes visa išmintis, visi menai ir mokslai pasaulyje yra iš Dievo ir yra skirti Jo žmonių gerovei. […]

Turime mokytis stropiai ir kaupti žinias apie dangų ir žemę, skaityti geras knygas, nors negaliu pasakyti, kad rekomenduočiau skaityti visas knygas, nes ne visos knygos geros. Skaitykite geras knygas ir semkitės iš jų tiek išminties ir supratimo, kiek tik galite Dievo Dvasios padedami“ (“Learning by Study and by Faith”, Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young, Chapter 27).

Taip pat galite peržvelgti DS 88:78–80 ir DS 88:118 ir išsiaiškinti, kokius dalykus turime studijuoti ir kokias knygas skaityti.

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas paaiškino, kad mums reikalingos ir dvasinės, ir pasaulietinės žinios:

„Pasaulietinės žinios, kad ir kokios būtų svarbios, niekada neišgelbės sielos ir neatvers celestialinės karalystės ir nė vieno nepadarys dievu, bet gali būti itin naudingos tam žmogui, kuris teikia prioritetą svarbiausiems dalykams, rado kelią į amžinąjį gyvenimą ir dabar į pagalbą gali pasitelkti įvairiausias žinias“ (“President Kimball Speaks Out on Planning Your Life”, New Era, September 1981).

Paklauskite:

 • Kaip sužinoti, ką visų pirma turime išmokti, ir kaip atrasti naujas mokymosi galimybes?

Perskaitykite toliau pateiktą prezidento Henrio B. Airingo teiginį:

„Kadangi sunku atskirti, ką privalome žinoti, mums reikia dangaus pagalbos, kad sužinotume, kurio iš daugybės dalykų, kuriuos galime studijuoti, būtų išmintingiausia mokytis. Tai taip pat reiškia, kad neturėtume švaistyti laiko, kai yra galimybė paskaityti ar pasiklausyti to, kas padėtų mums sužinoti, kas yra tikra ir naudinga mums. Nepasotinamas smalsumas tebūna mūsų bruožas. […]

Per dažnai mes daugybę valandų skiriame pramogoms ir malonumams, prisidengdami eufemizmu „pasikraunu savo baterijas.“ Tas valandas buvo galima praleisti skaitant ir studijuojant, kad gautume žinių, įgūdžių, pakeltume savo kultūrą. […] Prisiminkite, kada paskutinį kartą laukėte kirpykloje, grožio salone ar gydytojo laukiamajame. […] Tiek daug vertingo galėtumėte perskaityti, jei tą laisvą laiką užpildytumėte knygų skaitymu“ (“Education for real life”, Henry B. Eyring, Ensign, October 2002).

Kartu su šeima aptarkite, kaip kiekvienas iš jūsų galėtų skirti daugiau laiko mokymuisi.

Užbaigdami perskaitykite kartu DS 130:18–19. Pabrėžkite, kad žinios yra didis lobis, nes jos gali atnešti mums sėkmę ne tik mirtingajame gyvenime, bet jas taip pat galime pasiimti amžinybėn.

Papildoma medžiaga:


Vaišės: Vaisinė pica 

 • 350 g miltų,
 • 1 šaukštelis maistinės sodos,
 • 225 g kambario temperatūros sviesto,
 • 255 g cukraus,
 • 1 kiaušinis,
 • 1 šaukštelis vanilinio cukraus.

Iki kreminės konsistencijos išplakite sviestą su cukrumi. Įmuškite kiaušinį ir įdėkite vanilės. Pridėkite miltų ir maistinės sodos. Tešlą iškočiokite į didelį skritulį. Kepkite iki 175°C įkaitintoje orkaitėje, kol lengvai paruduos. Palikite atvėsti. Ištepkite sausainį jogurtu, „Nutella“ kremu arba bet kokia kita saldžia užtepėle. Pridėkite šeimos mėgstamų vaisių.

Vaišės