Šeimos namų vakaro pamoka

Šeimos gali būti drauge amžinai

 | Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams

  

Giesmė: „Šeimą čia žemėje turiu“ (Giesmės, 168: muzikažodžiai)

Veikla

Malda

„Šeima yra Kūrėjo plano jo vaikų amžinajam likimui šerdis.“

Šeima. Pareiškimas pasauliui

Pamoką pradėkite, užduodami štai tokį klausimą:

  • Ar galite apibūdinti idealią šeimą?

Atidžiai įsiklausykite į visus atsakymus. Tada perskaitykite šiuos vyresniojo Ričardo G. Skoto žodžius:

„Per sugrąžintąją Evangeliją sužinome, kad yra ideali šeima. Tokioje šeimoje būna Melchizedeko kunigystę turintis vyras su teisia žmona, užantspauduota drauge su juo, ir vaikai, gimę sandoroje arba užantspauduoti drauge su jais“ (“First Things First”, Richard G. Scott, April 2001 General Conference).

Paklauskite:

  • Kaip suprantate žodį „užantspaudavimas“?
  • Ar galite pateikti užantspaudavimo pavyzdžių iš kasdienio gyvenimo? (Prieš pamoką pagalvokite, kokius atsakymus pateiktumėte, pvz., voko užantspaudavimas.)

Pasakykite šeimos nariams, kad Gelbėtojas, kalbėdamas su Petru, apibūdino užantspauduojančiąją galią. Perskaitykite ir aptarkite Mato 16:19.

  • Kaip manote, kodėl ta galia užantspauduota, arba surišta, šeima gali būti laikoma idealia?

Priminkite šeimai, kad ideali meilės istorijos pabaiga yra: „ir jie gyveno ilgai ir laimingai.“ Ideali istorija neturėtų baigtis tokia fraze: „Ir jie gyveno laimingai, kol vienas iš jų numirė“. Net ir pabaiga „abu numirė vieną dieną“ nepanaši į idealią.

Prezidentas Gordonas B. Hinklis sakė:

„Ar kada nors buvo vyras, tikrai mylėjęs moterį, arba moteris, tikrai mylėjusi vyrą, kurie nesimeldė, kad jų santykiai tęstųsi ir po mirties? Ar buvo bent vieni gimdytojai, kurie, palaidoję savo vaiką, nenorėjo būti tikri, kad jų mylimas vaikas vėl bus su jais ateinančiame pasaulyje? Ar gali bent vienas žmogus, tikįs amžinąjį gyvenimą, abejoti, kad dangaus Dievas savo sūnums ir dukterims duos vertingiausią gyvenimo savybę – meilę, kuri ryškiausiai atsiskleidžia šeimos tarpusavio santykiuose? Ne, sveikas protas reikalauja, kad šeimos santykiai tęstųsi po mirties. Žmogiška širdis to ilgisi, ir dangaus Dievas mums yra apreiškęs būdą, kaip tai užtikrinti. Tai suteikiama per šventas Viešpaties namų apeigas“ (“Why These Temples?” Temples of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1988], 4).

  • Kaip manote, ar buvimas užantspauduotiems šventykloje gali pakeisti šeimos kasdienes mintis ir poelgius?
  • Kaip manote, kokias palaimas gali gauti šventykloje užantspauduota šeima?
  • Ar užantspaudavimas šventykloje garantuoja, kad šeima gyvens laimingai iki pat galo ir liks kartu amžinybėje?

Pabrėžkite, kad, norėdami gauti pažadėtus šventyklos užantspaudavimo palaiminimus, turime laikytis sudarytų sandorų. Galite perskaityti šį Prezidento Džozefo Fildingo Smito teiginį: „Jei žmogus pažeidžia bet kurią sandorą – krikšto, įšventinimo, santuokos ar bet kurią kitą, Dvasia nuima savo patvirtinantį antspaudą, ir palaiminimai nebus gauti“ (Doctrines of Salvation,1:45).

Paprašykite kieno nors perskaityti DS 130:1–2. Paklauskite:

  • Jei „tie patys santykiai, kurie yra tarp mūsų čia, bus tarp mūsų ir ten“, ar norėtumėte savo šeimoje ką nors pakeisti?

Prezidentas Henris B. Airingas apie šias eilutes pasakė:

„Šios eilutės byloja, kad užtikrintai galime siekti dangiškojo standarto savo šeimos santykiuose. Gyvieji ir mirusieji mūsų šeimos nariai turėtų taip mums rūpėti, kad padarytume viską, ką galime, kad pasiūlytume jiems mus danguje sujungiančias kunigystės apeigas […] Savo šeimose turime sukurti tokius santykius, kuriuos galėtume pratęsti gyvendami Dievo akivaizdoje. Privalome stengtis neįžeisti ir neįsižeisti. Apsispręskime greitai ir visiškai atleisti. Kitų džiaugsmą padarykime svarbesnį už savąjį. Neužgauliokime vieni kitų. Jei stengsimės visa tai daryti, pakviesime Šventąją Dvasią į savo šeimos ir į savo asmeninį gyvenimą“ (“Families Can Be Together Forever”, Henry B. Eyring, Liahona, June 2015).

Jei jūsų šeimos nariai dar nebuvo užantspauduoti, pakvieskite tuos, kurie dar nėra užantspauduoti, aptarti, kokių žingsnių jie galėtų imtis, kad gautų šias apeigas.

Jei jau buvote užantspauduoti, aptarkite, kaip išlaikyti jūsų amžinosios šeimos viziją ir darbuotis, kad pagerintumėte tarpusavio santykius.

Paveikslėlį su šventykla ir savo šeimos nuotrauką padėkite gerai matomoje vietoje, kad nepamirštumėte savo mylimųjų ir Viešpaties pažadų jums.


Papildomas patarimas

Paskaitykite vieną iš šių kalbų:

  • „Amžinoji šeima“, prezidentas Henris B. Airingas, 2016 m. balandžio visuotinė konferencija, kunigijos sesija
  • „Pasirinkimai“, prezidentas Tomas S. Monsonas, 2016 m. balandžio visuotinė konferencija

Vaišės. Citrininiai pyragėliai 

Sumaišykite 300 g miltų, 175 g cukraus ir 225 g išlydyto sviesto, viską supilkite ir prispauskite prie 22x33 cm skersmens sviestu išteptos kepimo skardos dugno. 15 minučių kepkite iki 175°C įkaitintoje orkaitėje.

Gerai suplakite 4 kiaušinius. 340 g cukraus sumaišykite su 2 šaukšteliais maistinės sodos ir 35 g miltų. Šį mišinį supilkite į išplaktus kiaušinius. Įpilkite 170 ml citrinų sulčių. Visa tai supilkite ant apkepusio pado ir toliau kepkite orkaitėje dar 30 min. Viršų apibarstykite cukraus pudra. Padėkite į šaldytuvą vienai – dviem valandoms, kol atvės.

Vaišės