Šeimos namų vakaro pamoka

Šeimų stiprinimas per šeimos maldą

 | Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams

  

Giesmė: „Mūs namai gal rojum būt“ (Giesmės, 166: muzikažodžiai)

Veikla

Malda

„Melskitės savo šeimose Tėvui, […] kad jūsų žmonos ir jūsų vaikai būtų palaiminti.“

3 Nefio 18:21

Prieš pamoką nupieškite arba išspausdinkite šios pamokos medžiagoje pateiktą tilto piešinį, o tiltą sudarančius akmenis iškirpkite taip, kad iš jų vėl būtų galima sudėlioti tiltą. Iš anksto paruoškite spalvoto popieriaus lapą ir klijus, kad pamokos pabaigoje būtų galima sudėlioti tiltą.

Tilto arka

| Atsisiųsti |

Visus iškirptus nupiešto tilto akmenis, išskyrus sąvaros akmenį (esantį pačiame tilto centre), sudėkite į krūvelę ant stalo arba grindų. Paprašykite visus įsivaizduoti, kad jie stovi ant gilios sraunios upės kranto šalia tokios akmenų krūvos. Paklauskite:

  • Kaip akmenys gali padėti persikelti į kitą krantą? (Pastačius iš jų tiltą.)

Tegu kas nors pabando iš jų ant stalo arba grindų sudėlioti tiltą. Paklauskite:

  • Ar toks tiltas būtų tvirtas ir nesugriūtų? Ar galėtume saugiai pereiti į kitą pavojingos upės krantą?

Pabrėžkite, kad tarp akmenų yra plyšiai ir toks tiltas sugriūtų. Paklauskite:

  • Ko tam tiltui reikia, kad jis būtų tvirtesnis?

Parodykite sąvaros akmenį. Paaiškinkite, kad be šios vienos dalies kitos tilto dalys neišsilaikytų kartu, kad ir kokios stiprios būtų atskirai. Su sąvaros akmeniu visos dalys gali paremti viena kitą.

Spalvotu flomasteriu arba rašikliu ant sąvaros akmens užrašykite „šeimos malda“. Tada ant kiekvieno akmens užrašykite po jūsų šeimos nario vardą. Paklauskite:

  • Kaip meldimąsi kartu mūsų šeimoje galime palyginti su tilto sąvaros akmeniu?

Perskaitykite 3 Nefio 18:21. Paklauskite:

  • Kada šeimos malda mums padėjo ir sustiprino mūsų šeimą?
  • Ar jaučiate, kad kitiems šeimos nariams svarbūs jūsų rūpesčiai ir džiaugsmai?

Paaiškinkite, kad efektyvi šeimos malda – tai dviejų dalių procesas:

  1. Turime žinoti apie vienas kito jausmus ir rūpesčius (žr. 1 Petro 3:8–9).
  2. Turime kalbėtis su Dangiškuoju Tėvu apie konkrečias mums rūpimas problemas (žr. Almos 34:18–27).

Paklauskite:

  • Kodėl melsdamiesi kartu su šeima galime sulaukti pagalbos net tada, kai jos negalima gauti jokiais kitais būdais?

Pabrėžkite, kad jei meldžiamės kartu dėl konkrečių problemų, Dangiškasis Tėvas gali parodyti mums tokius būdus padėti vienas kitam, kokių galbūt dar niekada nesame matę.

Pasakykite, kad jūsų šeima galėtų labiau suartėti ir taptų vieningesnė, jei bendros maldos būtų konkretesnės – jei melstumėtės dėl tikrų kiekvieno šeimos nario jausmų ir problemų.

Suklijuokite tiltą ant spalvoto popieriaus lapo. Po tiltu užrašykite žodžius iš 3 Nefio 18:21. Lapą pakabinkite ten, kur šeima visą savaitę galėtų jį matyti. Pasiūlykite jiems visą savaitę labai pasistengti melstis dėl šeimos narių rūpesčių. Prieš kiekvieną šeimos maldą galite pasikalbėti ir taip sužinoti apie poreikius ir rūpesčius. Galbūt bendra vakarienė labai tiks tokiems pokalbiams. Kitą šeimos namų vakarą aptarkite, ar tai suartino jūsų šeimą.

Būtinai šį šeimos namų vakarą užbaikite šeimos malda.


Vaišės. Arbūzas 

Vaišės