Šeimos namų vakaro pamoka

Sveikas protas sveikame kūne

 | Pamokos idėjos | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams

  

Giesmė: „Visada teisingai elgtis rinkis“ (Giesmės, 134)

Veikla

Sveikata

Parodykite šventyklos nuotrauką. Aptarkite, ką omenyje turėjo apaštalas Paulius, mokydamas, kad mūsų kūnai yra „šventykla [mumyse] gyvenančios Šventosios Dvasios“. (1 Korintiečiams 6:19). Paklauskite:

 • Kaip žinojimas apie tai skatina mus rūpintis savo kūnu ir protu?

Papasakokite tokią istoriją:

„[Vienas] paukštis […] pradėjo keisti savo plunksnas į sliekus. Taip buvo lengva gauti maisto, o paukštis manė, kad jis turi daug plunksnų. Toliau taip prekiaudamas plunksnomis paukštis džiaugėsi, kad jam nebereikia keltis anksti ir ieškoti sliekų. Jis galėjo tupėti visą dieną lizde nepajudindamas nė piršto. Tačiau galiausiai paukštis per daug prie to priprato ir suvokė, kad nebegali skraidyti, nes prarado svarbiausias plunksnas“ (Elder Adrián Ochoa, “Be Strong, Be Healthy, Be Smart”, Liahona, October 2013).

Paklauskite:

 • Kada žmonės elgiasi panašiai kaip tas paukštis?

Šeimos nariams pasakykite, kad vyresnysis Adrijanas Očoja iš Septyniasdešimties štai ką pasakė apie šią istoriją:

„Taip gali nutikti kiekvienam, įklimpusiam į blogų įpročių, tingulio arba priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo spąstus. […] Aktyvus gyvenimas ir teisinga mityba padeda mums vengti šių žalingų įpročių. Jei paukštis būtų toliau skraidęs ir ieškojęs maisto, niekada nebūtų praradęs plunksnų. Panašiai, jei mes „plasnojame sparnais“ ir reguliariai sportuojame, išsiugdome sugebėjimą išvengti žalingų ir mus smukdančių polinkių.

Kaip vieni kenčia dėl fizinės, taip kiti kenčia dėl emocinės sveikatos problemų. Gyvenimas gali būti sunkus, ir kartais galime patirti nerimą, depresiją arba savigarbos stoką. Bet atminkite, kad sportas ir sunkus darbas padeda ir fizinei, ir emocinei sveikatai“.

Pakalbėkite apie anksčiau asmeniškai ir su šeima atliktą naudingą fizinę veiklą. Paklauskite:

 • Kaip šie dalykai padeda jums jaustis?
 • Kaip aktyvus gyvenimas padeda suvaldyti tokius jausmus, kaip pyktis ar liūdesys?
 • Kaip jaučiamės ir ką manome apie kitus būdami aktyvūs fiziškai?

Paklauskite:

 • Jei jūsų kūnas silpnas ir ligotas, ar galėtumėte atlikti daug fizinės veiklos?

Šeimos narių paprašykite atsiversti DS 89 skyrių ir peržvelgti 3 eilutę. Paklauskite:

 • Kam duotas šiame skyriuje užrašytas pažadas? (Silpniems ir silpniausiems iš visų šventųjų)

Tegul jūsų šeima perskaito DS 89:20. Paklauskite:

 • Kas buvo pažadėta silpniems ir silpniausiems iš visų šventųjų? (Kad jie „bėgs, ir nepavargs, ir eis, ir nenusilps“)

Paprašykite šeimos narius peržiūrėti 5–17 eilutes ir aptarti, ką turėtume daryti, norėdami įgyti Išminties Žodyje pažadėtos stiprybės ir sveikatos.

Užduokite tokius klausimus:

 • Kaip jaučiamės valgydami mūsų kūnui reikalingą maistą?
 • Kaip jaučiamės valgydami per daug mūsų kūnui nereikalingo maisto?
 • Kaip žinoti, ko reikia mūsų kūnui ir ko nereikia?

Aptarkite, kokius palaiminimus gauname laikydamiesi Išminties Žodžio.

Tegu kas nors perskaito DS 88:124. Šeimos narių paklauskite, ką turėtume daryti, kad mūsų kūnai būtų stiprūs ir sveiki. Pabrėžkite, kaip svarbu eiti anksti miegoti ir keltis anksti.

Sudarykite fizinių veiklų, kuriomis kartu galėtų užsiimti jūsų šeima, sąrašą. Paraginkite jas padaryti šeimos gyvenimo dalimi. Galite suplanuoti pasivaikščiojimą lauke, pašokite pagal muziką ar pasiūlykite kitą fizinę veiklą. Aptarkite, kaip jūsų šeimos nariai gali padėti vienas kitam išmintingai rinktis maistą. Aptarkite, kaip dar galite rūpintis savo kūnais.

Pamoką galite užbaigti tokiais vyresniojo Adriano Očojos žodžiais:

„Rūpinimasis savo kūnu taip pat palaimins ir jūsų protus ir padės jums atminti, kad esate Dievo vaikas, kad galite būti užtikrinti ir laimingi. Mūsų emocinė, fizinė ir dvasinė pusės yra susiję“ (Elder Adrián Ochoa, “Be Strong, Be Healthy, Be Smart”, Liahona, October 2013).

Vaišės

Vaišės. Vaisių salotos

Kubeliais supjaustykite 1 obuolį, 1 kriaušę ir 1 bananą. Sumaišykite su vynuogėmis ir braškių jogurtu.