Seminarijos mokslo metų pabaiga pažymėta įteikiant diplomus

Birželio 22 d. Klaipėdoje vyko seminarijos amžiaus jaunimui skirta veikla. Pasibaigus mokslo metams diplomais buvo apdovanotas seminariją lankęs jaunimas. Šių metų kurso baigimo diplomus gavo 8 seminaristai. 2 iš jų baigė 4 metų seminarijos programą ir buvo apdovanoti baigimo diplomais. Renginio pradžioje visus pasveikino apygardos prezidento patarėjas Antti Makslahti-Tolstosheev, kuris taip pat yra Bažnyčios švietimo sistemos programų koordinatorius mūsų regione. Liudijimais pasidalijo keletas mokinių. Iš jų išgirdome žodžius apie tai, kad kėlimasis anksti ir dalyvavimas kasdienėse rytinės seminarijos pamokose tapo ne auka, bet palaiminimu, padėjusiu sėkmingai planuoti laiką. Taip pat paliudijo seminarijos mokytojai sesuo Nijolė Karalienė ir Mindaugas Kucinas. Brolis Mindaugas priminė visiems, kad daug kas dvejojo, ar pavyks vesti pamokas anksti rytą ir jaunimui jose sėkmingai dalyvauti. Jo žodžiais, štai kas vyko jau pirmais mokslo metų mėnesiais: „Manėme, kad užduotis neįmanoma, bet žinojome, kad Dievas to nori, ir pasakėme, kad tai padarysime. Ir mes tai padarėme“. Po to į susirinkusiuosius kreipėsi apygardos prezidentas Genadijus Motiejūnas. Jis atliktą darbą pavadino stebuklu ir taip pat ragino jaunimą klausyti Dvasios ir gyventi pagal įžvalgas, kurias jie gauna kasdien studijuodami Raštus.

Po oficialios veiklos visi užkando ir keltu vyko į Smiltynę, kur keletą valandų praleido paplūdimyje žaisdami ir sportuodami. Oras buvo puikus, bet vėjuotas. Bangos buvo gana didelės ir jaunimas maudėsi tik trumpai. Iškėlę raudoną vėliavą gelbėtojai per garsiakalbį vis pranešdavo, kad maudytis pavojinga, ir poilsiautojus ragino likti arčiau kranto. Tai buvo tarsi dvasinis priminimas jaunimui apie mylinčio Tėvo ir Dvasios perspėjimą neįsitraukti į pasaulio dalykus ir pramogas, kurios gali sukelti pavojų amžinajam gyvenimui.

seminarijos diplomų įteikimas
seminarijos diplomų įteikimas
seminarijos diplomų įteikimas