Krašto vadovų žinia

Skirtumų įveikimas ir Sionės įkūrimas

Teigiami pokyčiai prasideda nuo kiekvieno iš mūsų ir mūsų noro asmeniškai prisidėti, kad būtume vienos širdies ir vienos minties, kad gyventume teisiai ir sąmoningai rūpintumės vargšais ir stokojančiais

Kristus underviser på det amerikanske kontinentet
Vyresnysis Maiklas Syslas, Vokietija
Vyresnysis Maiklas Syslas, Vokietija Krašto Septyniasdešimties narys

Mane visada jaudina Mormono Knygos pasakojimas apie Gelbėtojo pasirodymą Amerikos gyventojams, įvykusį po prisikėlimo Rytų pusrutulyje. Jis mokė juos apie Apmokėjimo svarbą Dievo plane, įsakymų palaiminimus ir sandorų bei apeigų svarbą. Jis tarnavo jiems dvasiškai, kiekvienam asmeniškai (1).

Viešpats praleido su jais tik kelias dienas, tačiau jo apsilankymo poveikis buvo jaučiamas daugiau nei du šimtmečius. „Ir tarp jų nebuvo jokių nesutarimų ar ginčų, ir kiekvienas teisingai elgėsi su kitu. Ir tarp savęs jie viską laikė bendra; todėl nebuvo turtingų ar vargšų, vergų ar laisvųjų, bet jie visi tapo laisvi ir dangiškosios dovanos dalininkai. […] ir tikrai negalėjo būti laimingesnių žmonių tarp visų žmonių, kuriuos sukūrė Dievo ranka. Nebuvo jokių plėšikų nei žmogžudžių, nei lamanitų, nei jokių kitų -itų, bet jie buvo viena – Kristaus vaikai ir Dievo karalystės paveldėtojai. […] Ir kokie jie buvo palaiminti! Nes Viešpats laimino juos visuose jų darbuose“ (2).

Kas galėjo nulemti šį pokytį ir turėti tokį ilgalaikį poveikį? Atsakymas paprastas ir drauge labai gilus. Viešpaties mokymai ir Jo Evangelija persmelkė jų širdį: jie nusivilko prigimtinį žmogų ir tapo Jėzaus Kristaus mokiniais. Jų širdyje buvo įrašytas Viešpaties vardas (3) ir jie išsiugdė Sionės žmonių dvasią, kaip Henocho dienomis.

Deja, gyvename pasaulyje, kuriame aukštinamas individualizmas, kur ginčai ir nuomonės reiškimas laikomi gyvybingumo išraiška. Net kaip bažnyčios nariai, ne visada esame apsaugoti nuo šių tendencijų. Dėl pandemijos mūsų apylinkės ir šeimos susidūrė su išskirtiniais iššūkiais. Tam tikrais atvejais, kaip ir žmonės Mormono Knygoje, patys ėmėme vieni kitus skirstyti pagal skirtumus ir sukūrėme savo -itus. Jėzaus Kristaus Evangelija ir Sionės dvasia padeda mums šiuos skirtumus įveikti.

pix2

Teigiami pokyčiai prasideda nuo kiekvieno iš mūsų ir mūsų noro asmeniškai prisidėti


„Sionė yra Sionė dėl jos piliečių būdo, bruožų ir ištikimybės. Atminkite: „Viešpats pavadino savo žmones Sione, kadangi jie buvo vienos širdies ir vienos minties, ir gyveno teisume; ir tarp jų nebuvo vargšų.“ (4) Jeigu norime įkurti Sionę savo namuose, skyriuose, apylinkėse ir kuoluose, privalome pakilti iki šio lygio. […] Negalime laukti, kol Sionė ateis, kad tai įgyvendintų, – Sionė ateis tik tada, kai tai bus įgyvendinta.“ (5)

Ką tai man reiškia praktiškai? Nuo ko pradėti, jei noriu įveikti skirtumus ir puoselėti vienybę?

1872 m. pranašas Brigamas Jangas šventiesiems priminė svarbią tiesą, kuri šiandien, ko gero, yra svarbesnė nei bet kada anksčiau. Jis sakė: „Sustokite! Palaukite! Atsikėlę ryte, prieš suvalgydami vieną kąsnelį, […] nusilenkite Viešpačiui ir prašykite Jį atleisti jums jūsų nuodėmes, saugoti jus visą dieną, neleisti jums pasiduoti pagundoms ir visam blogiui, nukreipti jus teisingu keliu, kad tą dieną padarytumėte ką nors, kas būtų naudinga Dievo karalystei žemėje. Ar turite tam laiko?“ (6).

Teigiami pokyčiai prasideda nuo kiekvieno iš mūsų ir mūsų noro asmeniškai prisidėti, kad būtume vienos širdies ir vienos minties, kad gyventume teisiai ir sąmoningai rūpintumės vargšais ir stokojančiais. Svarbiausia, kad, mums tai darant su tikėjimu, viltimi ir meile, Viešpats būtų mūsų sąjungininkas. „Sionė įkuriama ir klesti dėl Dievo įkvėpto jos žmonių gyvenimo ir triūso. Sionė atsiranda ne kaip dovana, bet dėl to, kad dorybingi sandoros žmonės susiburia ir ją pastato.“ (7)


1. 3 Nefio 11
2. 4 Nefio 1:2, 3, 16–18
3. Mozijo 5:12
4. Mozės 7:18
5. D. Todas Kristofersonas, „Ateikite į Sionę“, 2008 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga
6. Kytas B. Makmulinas, „Šen į Sionę! Šen į Sionę!“, 2002 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga
7. Kytas B. Makmulinas, „Šen į Sionę! Šen į Sionę!“, 2002 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga