#Dėkoju

Jėzus Kristus gyveno būdamas dėkingas Dievui. Galite sekti Jo pavyzdžiu atpažindami savo palaiminimus ir reikšdami dėkingumą.
Nesvarbu, kas esate, galite melstis savo Dangiškajam Tėvui ir prašyti pamokymų ir nurodymų savo gyvenimui.