Evangelijos principai

Kokios mintys kyla mąstant apie šviesą? Ryškumas? Atradimai? Žinios? Viltis? Džiaugsmas? Šviesa turi daug reikšmių.
Jėzus Kristus yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios, turinčios Jo vardą, pagrindas.
Tikime, jog nariai, kurie nuoširdžiai priims čia paminėtus dvasinius įsipareigojimus, patirs daugiau ramybės, šviesos ir džiaugsmo savo gyvenime.
Atgailos procesas – tai ne vien prašymas atleisti už mūsų padarytas klaidas. Atgaila reikalauja tolesnių veiksmų. 
Šeimos, kurios randa joms tinkamus būdus sėkmingai švęsti šabo dieną, sulauks tokių palaiminimų, kaip stipresni šeimos ryšiai, malonesnis bendravimas, Dvasios gausybė ir daugiau džiaugsmo šeimoje.
Prezidentas Boidas K. Pakeris, Dvylikos Apaštalų Kvorumo Prezidentas, mokė, kad Išminties Žodžio principai siekia toliau konkrečiai uždraustų dalykų.
Mūsų misija – tarnauti savo artimiems, t.y. Dangiškojo Tėvo vaikams. Paliudydami, kad Jėzus Kristus yra gyva Esybė, sugrąžinusi Savo Bažnyčią į žemę, jiems galime įkvėpti taip reikiamą viltį.
Viešpats nori atleisti mūsų nuodėmes, bet mes turime būti pasiruošę atgailauti ir norėti ateiti pas Jį.