giesmės

Ateikite ir pamatykite (Jn 1:39)
MATERIALUSIS PASIRUOŠIMAS
Šiaurės Europos krašto vadovai
Kviečiame vienišus suaugusius (46 metų ir vyresnius) dalyvauti savaitinėse Raštų studijose, kuriose bus aptariama, kaip sukurti laimingą šeimą.
Bažnyčios istorijos muziejus 2022 m. pavasarį rengia 12-ąjį tarptautinį meno konkursą ir parodą
Birželio 22 d. Klaipėdoje vyko seminarijos amžiaus jaunimui skirtas renginys – pasibaigus mokslo metams seminariją lankęs jaunimas buvo apdovanotas diplomais.
2019 m. tikslai. Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į narius
2019 m. tikslai. Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į apygardos ir skyrių vadovus
Nemokami anglų kalbos užsiėmimai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose
Po visą pasaulį skleidžiame Jo nuostabią išgelbėjančią žinią – „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta.“
Su Viešpaties pagalba tėvai gali taikyti individualų priėjimą prie savo vaikų, kad padėtų jiems realizuoti visą savo potencialą.
Vienas aukščiausių mūsų prioritetų - padėti tėveliams vykdyti jų šventą pareigą mokyti savo vaikus Evangelijos ir padėti Pradinukų organizacijoms