įkvėpimas

Vyresnysis Ulisis Soaresas sako, kad Viešpats yra pasirengęs mus vesti, jei tik mes klausome Jo.
Prezidentas Dalinas H. Ouksas sako, kad Viešpats galės palaiminti mus, jeigu priimsime Jo raginimą
Vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas sako, kad meilė yra tiltas, jungiantis jį su Gelbėtoju Jėzumi Kristumi
Savo krūtinėje, savo širdyje, pajaučiau tai, ko niekada nepamiršiu.
Jį girdžiu, kai iš visų jėgų stengiuosi vadovautis Šventosios Dvasios nurodymais.
Sesuo Džina B. Bingam klauso Jėzaus Kristaus per šiltą patikinimą, kad ji elgiasi teisingai
Kaip galime išgirsti Viešpaties balsą? Kaip galime Jį geriau ir dažniau girdėti?
Tikra tiesa ramina ir guodžia
Kokios mintys kyla mąstant apie šviesą? Ryškumas? Atradimai? Žinios? Viltis? Džiaugsmas? Šviesa turi daug reikšmių.
Kaip mes, kaip Kristaus mokiniai, galime kasdieniame gyvenime geriausiai įgyvendinti didįjį pavedimą mokyti visas tautas?