įkvėpimas

  Jį girdžiu, kai iš visų jėgų stengiuosi vadovautis Šventosios Dvasios nurodymais.
  Sesuo Džina B. Bingam klauso Jėzaus Kristaus per šiltą patikinimą, kad ji elgiasi teisingai
  Kaip galime išgirsti Viešpaties balsą? Kaip galime Jį geriau ir dažniau girdėti?
  Tikra tiesa ramina ir guodžia
  Kokios mintys kyla mąstant apie šviesą? Ryškumas? Atradimai? Žinios? Viltis? Džiaugsmas? Šviesa turi daug reikšmių.
  Kaip mes, kaip Kristaus mokiniai, galime kasdieniame gyvenime geriausiai įgyvendinti didįjį pavedimą mokyti visas tautas?