JoKlausyk

Vyresnysis Nylas L. Andersenas sako, kad galime sekti kvietimu #Joklausyk ir gauti apreiškimus per nuoširdžią asmeninę maldą.
Vyresnysis Ronaldas A. Resbandas sako, kad raginimą #JoKlausyk galime priimti per raginimus, kuriuos gauname skaitydami Šventuosius Raštus
Vyresnysis D. Todas Kristofersonas sako, kad visada turėtume būti pasirengę priimti raginimą #JoKlausyk.
Prezidentas Henris B. Airingas sako, kad kartais raginimą #JoKlausyk galime išgirsti per kitų patarimus ir pamokymus.
Vyresnysis Kventinas L. Kukas sako, kad Viešpats nori duoti mums atsakymus ir supratimą, jei Jo klausome.
Vyresnysis Ulisis Soaresas sako, kad Viešpats yra pasirengęs mus vesti, jei tik mes klausome Jo.
Prezidentas Dalinas H. Ouksas sako, kad Viešpats galės palaiminti mus, jeigu priimsime Jo raginimą
Sesuo Džojė D. Džouns sako, kad galime gauti Viešpaties nurodymus padėti kitiems, jei seksime raginimu #JoKlausyk.
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Vyresnysis Džefris R. Holandas siūlo pabandyti melstis balsu
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Vyresnysis Renlandas sako, kad jam asmeninės, niekam nematomos, pasišventimo išraiškos padeda geriau girdėti Dvasios kuždesius.
Savo krūtinėje, savo širdyje, pajaučiau tai, ko niekada nepamiršiu.
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Anot vyresniojo Gongo mes galime išgirsti Viešpaties baldą ir pajusti Jo meilę tarnaudami kitiems asmeniškai.