JoKlausyk

    Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Anot vyresniojo Gongo mes galime išgirsti Viešpaties baldą ir pajusti Jo meilę tarnaudami kitiems asmeniškai.
    Jį girdžiu, kai iš visų jėgų stengiuosi vadovautis Šventosios Dvasios nurodymais.
    Sesuo Džina B. Bingam klauso Jėzaus Kristaus per šiltą patikinimą, kad ji elgiasi teisingai
    Kaip galime išgirsti Viešpaties balsą? Kaip galime Jį geriau ir dažniau girdėti?
    Keturi būdai, kaip galime priimti kvietimą #JoKlausyk