JoKlausyk

Vyresnysis Kventinas L. Kukas sako, kad Viešpats nori duoti mums atsakymus ir supratimą, jei Jo klausome.
Vyresnysis Ulisis Soaresas sako, kad Viešpats yra pasirengęs mus vesti, jei tik mes klausome Jo.
Prezidentas Dalinas H. Ouksas sako, kad Viešpats galės palaiminti mus, jeigu priimsime Jo raginimą
Sesuo Džojė D. Džouns sako, kad galime gauti Viešpaties nurodymus padėti kitiems, jei seksime raginimu #JoKlausyk.
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Vyresnysis Džefris R. Holandas siūlo pabandyti melstis balsu
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Vyresnysis Renlandas sako, kad jam asmeninės, niekam nematomos, pasišventimo išraiškos padeda geriau girdėti Dvasios kuždesius.
Savo krūtinėje, savo širdyje, pajaučiau tai, ko niekada nepamiršiu.
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Anot vyresniojo Gongo mes galime išgirsti Viešpaties baldą ir pajusti Jo meilę tarnaudami kitiems asmeniškai.
Jį girdžiu, kai iš visų jėgų stengiuosi vadovautis Šventosios Dvasios nurodymais.
Sesuo Džina B. Bingam klauso Jėzaus Kristaus per šiltą patikinimą, kad ji elgiasi teisingai
Kaip galime išgirsti Viešpaties balsą? Kaip galime Jį geriau ir dažniau girdėti?
Keturi būdai, kaip galime priimti kvietimą #JoKlausyk