Krašto vadovų žinia

Prieš tai, kai buvau pašauktas septyniasdešimties nariu krašte, susidūriau su vienu sudėtingiausiu savo tikėjimo kelionės etapu.
Dėkingumas nėra vien raktas į asmeninį džiaugsmą. Jis taip pat skatina mus būti palaiminimu kitiems ir keisti pasaulį į gera.
Galime padaryti šabą žavesio diena, tarnaudami kitiems, ypač nesveikuojantiems, vienišiems ar stokojantiems
Vyresniojo Kyryl Pochylko pasisakymas apie tai tai, kaip turime būti dėkingi už viską, ką turime mūsų gyvenimuose. Labiausiai galime dėkoti Dievui, mūsų dvasių Tėvui, dėl kurio esame broliai ir seserys – viena didelė pasaulinė šeima.
Uoliai dirbkime, kad paruoštume, lavintume ir puoselėtume savo dvasią taip, kaip savo kūną
Kai ruošiamės su dėkingumu ir džiaugsmingu laukimu, ruošdami savo širdį, kad Viešpats ją paimtų ir užantspauduotų savo dangaus buveinėse, visuotinė konferencija gali tapti vienu iš geriausių metų laikų.
Kviečiu jus aprašyti savo gyvenime pastebėtą Viešpaties pagalbą nuo dabarties į praeitį, kiek tik galite prisiminti
„Šventyklų pastatymas ir eksploatavimas gal ir nepakeis jūsų gyvenimo, bet jose leidžiamas jūsų laikas tikrai pakeis.“
Pažinkite Jėzų Kristų ir leiskite Jam pakylėti jūsų gyvenimą.
Žinau, kad Jo sūnus Jėzus Kristus išpirko mus iš nuodėmės. Pažadu jums, kad melsdamiesi, studijuodami Raštus, tarnaudami kitiems, sudarydami sandoras su Viešpačiu ir liudydami apie Jį, dar geriau pažinsite savo Gelbėtoją Jėzų Kristų.
Teigiami pokyčiai prasideda nuo kiekvieno iš mūsų ir mūsų noro asmeniškai prisidėti, kad būtume vienos širdies ir vienos minties, kad gyventume teisiai ir sąmoningai rūpintumės vargšais ir stokojančiais
Visi esame broliai ir seserys, kiekvienas esame mylinčio Dangiškojo Tėvo vaikas. Jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus, kviečia ateiti pas Jį visus: juodą ir baltą