Krašto vadovų žinia

Kristus [yra] „tobulesnės […] Sandoros tarpininkas“. Ši sandora leidžia patenkinti ir teisingumo, ir gailestingumo reikalavimus.
Mūsų svarbiausioji doktrina yra ta, kad esame Tėvo Danguje vaikai. Šis dieviškas ryšys svarbiausias.