malda

Vyresnysis Nylas L. Andersenas sako, kad galime sekti kvietimu #Joklausyk ir gauti apreiškimus per nuoširdžią asmeninę maldą.
Vyresnysis Kventinas L. Kukas sako, kad Viešpats nori duoti mums atsakymus ir supratimą, jei Jo klausome.
Nesvarbu, kas esate, galite melstis savo Dangiškajam Tėvui ir prašyti pamokymų ir nurodymų savo gyvenimui.
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Vyresnysis Džefris R. Holandas siūlo pabandyti melstis balsu
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Vyresnysis Renlandas sako, kad jam asmeninės, niekam nematomos, pasišventimo išraiškos padeda geriau girdėti Dvasios kuždesius.
Sesuo Džina B. Bingam klauso Jėzaus Kristaus per šiltą patikinimą, kad ji elgiasi teisingai
Kaip galime išgirsti Viešpaties balsą? Kaip galime Jį geriau ir dažniau girdėti?
Keturi būdai, kaip galime priimti kvietimą #JoKlausyk
Šią savaitę kreipkitės į Dievą, kai bandysite pakeisti ir padaryti geresnį savo gyvenimą.
Sakramentas bus neeilinis, jeigu jam ruošimės visą savaitę ar net sekmadienio rytą. Tada, net jeigu per sakramentą prireiks išeiti į fojė su nenustygstančiu vaiku, būsite apmąsčiusios, kaip galite visuomet atminti Jėzų Kristų ir geriau Jam tarnauti.
„Melskitės savo šeimose Tėvui, kad jūsų žmonos ir jūsų vaikai būtų palaiminti.“
„Melskitės savo šeimose Tėvui, kad jūsų žmonos ir jūsų vaikai būtų palaiminti.“