Rytų Europos krašto žinia

Kas gers vandenį, kurį Aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą
Savo jaukius dangiškus namus palikome norėdami pažiūrėti, ar klausysimės vidinio troškimo pažinti Dievą.
Tikime, jog nariai, kurie nuoširdžiai priims čia paminėtus dvasinius įsipareigojimus, patirs daugiau ramybės, šviesos ir džiaugsmo savo gyvenime.
Atgailos procesas – tai ne vien prašymas atleisti už mūsų padarytas klaidas. Atgaila reikalauja tolesnių veiksmų. 
Mūsų misija – tarnauti savo artimiems, t.y. Dangiškojo Tėvo vaikams. Paliudydami, kad Jėzus Kristus yra gyva Esybė, sugrąžinusi Savo Bažnyčią į žemę, jiems galime įkvėpti taip reikiamą viltį.
Vizito Rytų Europos šalyse metu vyresnysis Balardas kalbėjo daugeliu temų, bet jo pagrindinė tema buvo misionieriško darbo svarba Bažnyčios augimui visose Rytų Europos šalyse.
Kokius nuostabius liudijimus apie Mormono Knygą mes girdime iš mūsų brolių ir seserų, kai jie pasakoja, kaip ši knyga pakeitė jų gyvenimą, į jų šeimas atnešė ramybę ir gerovę.
Viešpats nori atleisti mūsų nuodėmes, bet mes turime būti pasiruošę atgailauti ir norėti ateiti pas Jį.
Pakvieskime visus, kurie buvo įskaudinti, sugrįžti, ir kai kas nors grįžta, elkimės su jais taip kaip sūnaus palaidūno tėvas: atlaidžiai, dėmesingai ir su meile.
Jėzus parodė tobulą pavyzdį savo gyvenimu ir mirtimi: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“
Jėzaus Kristaus Apmokėjimas yra ne tik žymiausias ir svarbiausias visos žmonijos istorijos įvykis, bet ir nuostabi mūsų Dangiškojo Tėvo ir Jo Viengimio Sūnaus dovana.