Šventoji Dvasia

Vyresnysis Kventinas L. Kukas sako, kad Viešpats nori duoti mums atsakymus ir supratimą, jei Jo klausome.
Vyresnysis Ulisis Soaresas sako, kad Viešpats yra pasirengęs mus vesti, jei tik mes klausome Jo.
Prezidentas Dalinas H. Ouksas sako, kad Viešpats galės palaiminti mus, jeigu priimsime Jo raginimą
Vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas sako, kad meilė yra tiltas, jungiantis jį su Gelbėtoju Jėzumi Kristumi
Savo krūtinėje, savo širdyje, pajaučiau tai, ko niekada nepamiršiu.
Jį girdžiu, kai iš visų jėgų stengiuosi vadovautis Šventosios Dvasios nurodymais.