Šventoji Dvasia

Prezidentas Dalinas H. Ouksas sako, kad Viešpats galės palaiminti mus, jeigu priimsime Jo raginimą
Vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas sako, kad meilė yra tiltas, jungiantis jį su Gelbėtoju Jėzumi Kristumi
Savo krūtinėje, savo širdyje, pajaučiau tai, ko niekada nepamiršiu.
Jį girdžiu, kai iš visų jėgų stengiuosi vadovautis Šventosios Dvasios nurodymais.